Information

Är CBD olja lagligt i Sverige 2024?

Skriven av Peter Eriksson

CBD, ett ämne som utvinns ur cannabisplantan, blir allt mer populärt. Tidningar, influencers och hälsogurus lovordar CBD för sina påstådda hälsofördelar. Men är CBD och CBD-olja verkligen lagligt i Sverige?

Det korta svaret är ja – CBD-olja är lagligt om den inte innehåller THC.

CBD olja som är laglig i Sverige


2. Naturecan CBD Olja 5% – 359 kr 🥈

Naturecan CBD Olja 5%
  • 0% THC – Icke-psykoaktiv
  • Ekologisk MCT-bärare
  • Oberoende testad
  • Tillverkad med ingredienser av hög kvalitet
  • Lämplig för vegetarianer och veganer

15% rabatt på din beställning | Kod: ALLTOMCBD

Produktbeskrivning

Förpackning: 10ml
CBD: 5% 500mg
Droppar: ca 240 st
CBD / droppe: ca 2,0 mg
Pris / droppe: ca 1,53 kr
Pris / mg CBD: ca 0,73 kr 
THC: Fri från THC
Extraktionsmetod: Utvinning av hela växter
Hampa från: USA
Bärare: ekologisk MCT-bärarolja
Godkänd i Sverige: JA
Vegansk: JA
Tillverkare: Naturecan
Labbrapport: CBD Olja 5%


CDB-oljans rättsliga status i Sverige håller på att förtydligas. Högsta domstolen beslutade i juni 2019 att CBD-olja som även innehåller THC ska narkotikaklassas. I skrivande stund är det oklart vad konsekvenserna blir av att inneha CBD-olja som även innehåller THC. Det vi vet är att ren CBD-olja är laglig.

Samtidigt har Läkemedelsverket beslutat att försäljning och marknadsföring av CBD-olja (med eller utan THC) kräver tillstånd. I praktiken är det bara läkemedelstillverkare som kan få tillstånd att sälja CBD. Därför marknadsförs hälsokost med CBD ofta från utlandet. Förbudet gäller inte dig som privatperson. Du får köpa CBD-olja om du vill, trots Läkemedelsverkets klassificering.

Vi ska reda ut begreppen mer i detalj, men först behövs en liten definition.

CBD och THC – två ämnen från cannabisplantan

CBD, som är en förkortning av Cannabidiol, är ett av flera kemiska komponenter som återfinns i cannabisplantan. THC, tetrahydrocannabinol, är ett annat välkänt ämne från cannabisplantan.

THC framkallar ett rus och är narkotikaklassat på de flesta håll i världen. CBD ger däremot inget rus, men står för en större del av de medicinska effekter som cannabisplantan uppges ge.

CBD används bland annat för att lindra smärta, inflammation, ångest, stress och depressioner. Dessa är bara några exempel. Läs mer på vår sida om varför CDB-olja är bra. Vi har även skrivit om skillnader mellan CBD och THC.

I Sverige omfattas THC av narkotikalagstiftningen medan CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Legaliseringsvåg för cannabis

En legaliseringsvåg för cannabis sveper över världen. Canada, Sydafrika, Uruguay, flera stater i USA, och ytterligare några länder har redan legaliserat cannabis.

I ett flertal länder – bland annat större delen av Latinamerika och flera europeiska länder har innehav av cannabis avkriminaliserats. Det betyder att det förvisso inte är lagligt men vid små innehav är det inte heller straffbart.

Sedan finns det länder där cannabis är olagligt och innehav är straffbart men där myndigheterna i praktiken inte vidtar några åtgärder mot den som bara har små innehav för eget bruk.

I ett stort antal länder är det fortfarande både olagligt och straffbart. I Sverige är även små innehav av cannabis straffbart. Det vanligaste straffet för ringa narkotikabrott är dagsböter, men på straffskalan ingår även fängelse i upp till 6 månader.

Annan lagstiftning för CBD än för cannabis

Den nämnda lagstiftningen gäller för cannabis. När det gäller CBD behövs en lite mer nyanserad bild. Marijuana innehåller både CBD och THC. CBD-oljor och andra produkter innehåller ofta mycket lite eller ingen THC. Av den anledningen är CBD lagligt på många platser där marijuana annars är förbjudet.

Ändå är det fortfarande en gråzon eftersom många länder har förlegade lagar eller saknar prejudikat från domstolarna.

Inom EU är CBD lagligt ifall det innehåller mindre än 0,2 procent THC. Nästan all CBD-olja innehåller inte mer THC än så eftersom den utvinns från industrihampan som har ett naturligt lågt THC-innehåll. Samtidigt är det upp till varje medlemsland att besluta om strängare narkotikalagar om de så vill.

Är CBD olja är lagligt i Sverige?

CBD olja är lagligt om den inte innehåller THC. Samtidigt är CBD-olja ett relativt nytt koncept i hälsokostsammanhang. Därför finns det fortfarande många frågor att besvara. 

Sedan 2003 är det lagligt att odla och förädla industrihampa i Sverige. Ett villkor är att hampan innehåller mindre än 0,2 procent THC. Dessutom krävs tillstånd från Jordbruksverket. De flesta odlare kan få ett sådant så kallat ”gårdsstöd för hampodling” utan problem.

Fram tills nyligen har resonemanget kring CBD-olja som säljs till användare i Sverige byggt på att den innehåller mindre än 0,2 procent THC och därför inte är narkotikaklassad. Den 18 juni 2019 beslutade emellertid Högsta domstolen att oljor som innehåller THC ska narkotikaklassas

Narkotaklassningen gäller även CBD-olja som innehåller mindre än 0,2 procent THC, trots att den utvunnits från den fullt lagliga industrihampan. Enligt Högsta domstolen omfattar inte undantaget för industrihampa CBD-olja eftersom det är frågan om en beredning som även innehåller THC.

Det är ännu oklart ifall innehav kan få rättsliga följder. Anledningen till att fallet hamnade i Högsta domstolen var att tingsrätten och senare hovrätten frikänt en man som åtalats för ringa narkotikabrott på grund av innehav av CBD-olja. Högsta domstolen dömde ändå inte den åtalade mannen utan skickade tillbaks målet till hovrätten. I skrivande stund är det alltså upp till hovrätten att döma om uppsåt funnits och besluta om eventuell påföljd. Detta är något vi får anledning att följa upp.

Högsta domstolens dom innebär att CBD-olja som inte innehåller THC är laglig att inneha och använda i Sverige.

Ändå finns det en hake. Läkemedelsverket klassar nämligen CBD som medicin, vilket gör att man inte får sälja eller marknadsföra CBD utan tillstånd. Det är fortfarande oklart vad som gäller eftersom flera ärenden fortfarande ligger hos förvaltningsrätten.

Det vi vet är att det inte är olagligt att köpa eller inneha receptfria läkemedel för eget bruk så länge de inte innehåller ämnen som är narkotikaklassade i Sverige. Läkemedelsverket skriver på sin hemsida att ”om ett läkemedel med CBD skulle godkännas i framtiden så får man då bedöma om produkterna blir receptbelagda eller inte”.

Slutsatsen blir att läkemedelsverkets förbud i dagsläget inte kan ge dig som privatperson några rättsliga konsekvenser ifall du köper CBD-olja utan THC.

Om du ska ut och resa är det extra viktigt att kontrollera vilka regler kring CBD som gäller. I vissa länder är det långa fängelsestraff för innehav av alla former av produkter som härstammar från cannabisplantan.

I vilka länder är CBD olja lagligt?

Nedan kan du se en bild över vilka länder cbd olja är lagligt eller olagligt

Bild hämtad från Hempika 2020-09-29

Är CBD olja lagligt i Norge?

I december 2017 avkriminaliserade Norge personlig droganvändning, men reglerna för drogreglering i landet är inkonsekventa. När det gäller användningen av CBD-olja är det lagligt så länge den innehåller 0 procent THC.

I och med att Norge inte en del av EU finns det olika begränsningar för användning och försäljning av CBD. Det är bara lagligt att använda CBD om det föreskrivs av en läkare.

Är CBD olja lagligt i Finland?

CBD är lagligt i Finland så länge det inte innehåller THC över 0,2%. Som sådan kan du köpa CBD-baserade produkter fritt i hälsobutiker och online.

Är CBD olja lagligt i Danmark?

Det är lagligt att inneha och sälja produkter som innehåller 0,2% THC eller mindre i Danmark. Så länge produkterna följer EU myndigheten för livsmedelssäkerhet är CBD-olja i kosttillskott lagligt i Danmark.

Sammanfattning

Det är helt lagligt att införskaffa och inneha CBD-olja för eget bruk i Sverige. Enligt en dom från Högsta domstolen (juni 2019) får sådan olja inte innehålla THC. Gör den det är den narkotikaklassad.

Läkemedelsverket klassar CBD som läkemedel vilket innebär att CBD-olja inte får marknadsföras som hälsokost i Sverige. Av den anledningen kommer den CBD-olja som säljs ofta från utlandet. För dig som privatperson är det helt lagligt att köpa CBD-olja från utlandet, men du bör kontrollera att den inte innehåller THC.

CBD-oljan befinner sig än så länge i en rättslig gråzon i Sverige, inom EU och på annat håll. Vi kan räkna med att få utslag från flera pågående rättsfall i Sverige och utomlands inom den närmsta tiden. Ny lagstiftning och nya bestämmelser på området kan inte heller uteslutas.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.