Nyheter

Brittiskt cannabisföretag blir uppköpt för £66 miljoner

Skriven av Peter Eriksson

Företaget heter Bridge Farm. De har länge varit i framkant vad gäller odlingsmetoder av cannabis. Sakkunniga inom branschen menar att detta köp kan accelerera legaliseringsprocessen i Storbritannien. Köparen är en privat aktiefond vid namn Artemis Growth Partners som har sin bas i USA.

Artemis Growth Partners har flera tunga investerare, varav ett flertal som har arbetat för företag som Goldman Sachs och JP Morgan. De har länge intresserat sig för cannabis och dess olika användningsområden. Medicinsk cannabis utgör således endast en del av deras intresseområde.

Storbritannien har en relativt liberal inställning till medicinsk cannabis. De verkar dock inte vara intresserade av att släppa drogen fri. Sakkunniga menar dock att detta uppköp är ett steg i rätt riktning på grund av de namnkunniga ägarna.

Detta kommer tillföra auktoritet till en marknad som tidigare har varit relativt ljusskygg.

Bridge Farm bedriver en ytterst seriös verksamhet. Under de senaste 2 åren har de investerat £45 för att förbättra deras odlingsprocesser. Detta har medfört en miljömedveten odling där de använder sig av de senaste metoderna.

Artemis Growth Partners är väldigt nöjda med deras köp. De menar att Bridge Farm har en unik ställning på marknaden. De tillverkar högkvalitativa produkter samtidigt som de hela tiden försöker utveckla sina processer.

Framtiden ser relativt ljus ut för samtliga cannabisprodukter. Länder som Kanada, Mexiko och Uruguay har tagit stora steg för att helt legalisera denna drog. Dessa länder bör kunna hjälpa till med att vända det negativa ställningstagandet för cannabis.

En sakkunnig inom branschen menar att legaliseringen i sig kanske inte är det största problemet. Det handlar minst lika mycket om att genomföra det på rätt sätt. För att kunna genomföra en legalisering krävs det seriösa aktörer som tar ansvar för produkterna på marknaden.

Slutligen bör det tilläggas att Bridge Farm också producerar CBD. Företaget hävdar att detta ämne kan lindra ångestsymtom.

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.