Nyheter

Brittiskt cannabisföretag blir uppköpt för £66 miljoner

Skriven av Peter Eriksson

Företaget heter Bridge Farm. De har länge varit i framkant vad gäller odlingsmetoder av cannabis. Sakkunniga inom branschen menar att detta köp kan accelerera legaliseringsprocessen i Storbritannien. Köparen är en privat aktiefond vid namn Artemis Growth Partners som har sin bas i USA.

Artemis Growth Partners har flera tunga investerare, varav ett flertal som har arbetat för företag som Goldman Sachs och JP Morgan. De har länge intresserat sig för cannabis och dess olika användningsområden. Medicinsk cannabis utgör således endast en del av deras intresseområde.

Storbritannien har en relativt liberal inställning till medicinsk cannabis. De verkar dock inte vara intresserade av att släppa drogen fri. Sakkunniga menar dock att detta uppköp är ett steg i rätt riktning på grund av de namnkunniga ägarna.

Detta kommer tillföra auktoritet till en marknad som tidigare har varit relativt ljusskygg.

Bridge Farm bedriver en ytterst seriös verksamhet. Under de senaste 2 åren har de investerat £45 för att förbättra deras odlingsprocesser. Detta har medfört en miljömedveten odling där de använder sig av de senaste metoderna.

Artemis Growth Partners är väldigt nöjda med deras köp. De menar att Bridge Farm har en unik ställning på marknaden. De tillverkar högkvalitativa produkter samtidigt som de hela tiden försöker utveckla sina processer.

Framtiden ser relativt ljus ut för samtliga cannabisprodukter. Länder som Kanada, Mexiko och Uruguay har tagit stora steg för att helt legalisera denna drog. Dessa länder bör kunna hjälpa till med att vända det negativa ställningstagandet för cannabis.

En sakkunnig inom branschen menar att legaliseringen i sig kanske inte är det största problemet. Det handlar minst lika mycket om att genomföra det på rätt sätt. För att kunna genomföra en legalisering krävs det seriösa aktörer som tar ansvar för produkterna på marknaden.

Slutligen bör det tilläggas att Bridge Farm också producerar CBD. Företaget hävdar att detta ämne kan lindra ångestsymtom.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.