CBD

Vad är CBD-olja bra för? Fördelar och effekter med CBD

vad-ar-cbd-bra-for.jpg
Skriven av Peter Eriksson

CBD-olja har fått allt större uppmärksamhet i media, av hälsogurus och av bloggare på nätet. Cannabidiol, som CBD är en förkortning av, påstås ha många fördelar för hälsan. Den kan hjälpa mot åkommor som epilepsi, ångest och högt blodtryck. CBD är smärtlindrande, kan förbättra sömnen, minska de negativa effekterna av stress och mycket mer.

Forskningen har hittills kunnat bekräfta flera av CBD-oljans hälsoeffekter, men det behövs fortfarande mer forskning för att kartlägga alla de positiva effekter som CBD har på kroppen. Här är en liten introduktion om vad CBD-olja är bra för.

CBD-olja – en av cannabisplantans ämnen

CBD-olja utvinns ur cannabisplantan. Det är en av plantans cannabinoider. Till skillnad från THC ger CBD ingen berusningseffekt. Däremot har den flera medicinska funktioner.

Den typ av cannabisplanta som används för att tillverka CBD-olja kallas för industrihampa. Denna växt innehåller mindre än 0,2 procent THC. Det är CBD-oljan man vill åt, möjligen i kombination med ytterligare några cannabinoider. Läs mer i vår artikel om THC vs CBD.

CBD verkar genom kroppens endocannabinoida system, ett slags signalsystem. Genom detta kan nervsystemet, celler, immunförsvaret och kroppens organ kommunicera med varandra. Det är ännu inte klart exakt hur CBD verkar, men denna olja tycks stimulera kroppens receptorer i signalsystemet, vilket gör att kroppen själv kan bli kvitt olika problem.

CBD-olja – Information om flera sjukdomar och åkommor

Låt oss titta på några av de vanligaste sjukdomarna, åkommorna och hälsotillstånden där CBD-olja uppges kunna göra nytta.

1. Smärtlindrande och inflammationshämmande

Cannabisplantan har använts som smärtlindrande medel i flera tusen år. Ett av de ämnen som verkar smärtlindrande i kroppen är CBD. När du använder CBD påverkas kroppens endocannabinoida system. Det i sin tur påverkar mängden inflammation i kroppen. Flera studier på råttor visar att CBD är smärtlindrande och inflammationshämmande.

CBD ingår redan tillsammans med THC i en medicin som används vid MS. Även om CBD verkar ha en smärtlindrande effekt tycks den vara som störst i kombination med THC.

2. Minska ångest och stress

Det finns vetenskapliga belägg för att CBD verkar mot stress och ångest. Man har till exempel studerat hur gnagare i stressade situationer fattar mer sansade och rationella beslut. Även om det behövs mer forskning på människor har man redan bevisat att CBD hjälper i vissa stress- och ångestrelaterade situationer. Forskare har visat att CBD minskar prestationsångest och att denna olja lindrar ångest hos personer med socialt ångestsyndrom. Forskarna har även visat att CBD hjälper människor att komma över ångest fortare genom att påskynda den så kallade utsläckningsprocessen. 

3. Hjälpa cancerpatienter

CBD kan ge cancerpatienter lindring från sjukdomen och från biverkningar av cancerbehandlingen. CBD:s inflammationshämmande effekt har visat sig kunna motverka den inflammation som ofta uppträder hos cancersjuka. Möjligen kan även CBD motverka illamående. Det finns forskning på djur som indikerar att CBD kan påverka cancertumörer, men det är för tidigt att svara på hur CBD påverkar tumörer hos människor.

4. Minska epilepsianfall

Enligt flera studier har det visat sig att CBD motverkar epilepsi. Resultaten var så positiva att det ledde till att epilepsimedicinen Epidiolex kunde släppas. Den består helt och hållet av CBD. Denna medicin används mot två specifika och ganska ovanliga typer av epilepsi: Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Enligt en studie minskade antalet anfall med upp till över 40 procent. Möjligen kan CBD även användas mot annan typ av epilepsi, men här behövs det mer forskning för att undersöka sambanden.

5. Kan motverka neurologiska åkommor

Tack vare att CBD verkar genom kroppens endocannabinoida system tros den kunna ha positiv effekt på flera andra neurologiska åkommor utöver epilepsi. CBD används redan idag (tillsammans med THC) för att motverka spasmer från MS. Studier har visat att CBD förbättrade livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom.

Det finns också lovande provrörsforsking som indikerar att CBD kan minska den neurologiska nedbrytningen som Alzheimers orsakar. CBD hade liknande effekt i en studie på möss.

6. Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar?

CBD kan eventuellt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I en studie på 10 friska män visade sig CBD sänka blodtrycket. Högt blodtryck är en av de bidragande orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtattack. Forskarna tror dessutom att de antiinflammatoriska effekterna av CBD kan minska risken för skador på hjärt- och kärlsystemet.

7. Andra fördelar

Listan med fördelar med CBD kan göras lång. CBD har visat sig minska diabetes bland möss. Drogberoende har blivit av med sitt missbruk lättare efter att ha intagit CBD. Denna olja verkar även kunna motverka schizofreni. Många har rapporterat bättre sömn efter att de börjat med CBD. Detta är bara några av de områden där CBD verkar ha effekt. Den medicinska användningen av cannabisplantan verkar lovande, men det krävs mer forskning inom de flesta områden för att bekräfta effekten.

Är det säkert att använda CBD?

Än så länge har man inte märkt några allvarliga biverkningar av CBD. Det är vanligt att man inom någon dags användande får symptom som huvudvärk, feber, illamående och trötthet. Man kan känna sig förkyld och bli öm och stel i musklerna. Det är helt naturligt och brukar gå över efter några dagar.

Orsaken till dessa symptom sägs vara att CBD minskar eventuell inflammation i kroppen. När det sker börjar kroppen ta i tu med andra problem och kastar ut toxiner. Under denna ”detox-process” som man kanske kan kalla det är det vanligt att man upplever nämnda symptom.

Självklart kan man inte utesluta allergiska reaktioner, precis som med vilket annat ämne som helst.

Den största risken med CBD är nog att man väljer en mindre bra tillverkare som marknadsför en oren produkt. Därför bör du endast köpa CBD-olja av tillverkare med ett gott rykte och påvisad god kvalitet.

Är det lagligt med CBD?

Det är helt lagligt att använda CBD-olja i Sverige och inom EU. Enligt EU-regleringar måste CBD-olja innehålla mindre än 0,2 procent THC för att vara tillåtet. I Sverige har högsta domstolen bestämt att CBD-olja inte får innehålla THC.

Läkemedelsverket tycker att CBD ska betraktas som läkemedel på grund av de bevisade hälsoeffekterna. Än så länge finns det dock inte några rena CBD-läkemedel i Sverige (till skillnad från exempelvis USA).

När du köper CBD-olja handlar det om hälsokost och det är helt lagligt så länge som oljan inte innehåller någon THC. 

Sammanfattning kring fördelar och effekter med CBD

CBD-olja är bra mot diverse hälsotillstånd och åkommor. Forskningen har visat att CBD kan användas mot vissa typer av epilepsi, att den är inflammationshämmande och att den kan minska ångest och stress. CBD verkar smärtstillande, kan eventuellt motverka vissa neurologiska åkommor och hjälpa mot drogberoende. Dessa är bara några exempel. Troligtvis har vi bara skrapat på ytan av vad CBD kan vara bra för. Framtida forskning lär visa CBD-oljans fulla potential.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.