CBD

CBD olja (cannabisolja) och cancer?

CBD och cancer
Skriven av Peter Eriksson

CBD har blivit allt mer populärt som naturmedicin på grund av de många fördelar som denna olja har på kroppen och hälsan. Ett av de områden där det väckts gott hopp är inom cancerbehandlingar.

Det pågår för närvarande en debatt om CBD och dess effekt på cancer. Forskningen är i ett mycket tidigt skede. Som det ser ut verkar CBD kunna vara användbart vid behandling av vissa symptom som kan uppstå vid cancer eller behandling av denna sjukdom.

Det är ännu oklart i vilken grad CBD kan motverka eller behandla cancer. Det finns flera studier med positiva resultat, men det är fortfarande bara fragment av ett större sammanhang. Vi ska titta närmare på hur forskningsläget kring CBD och cancer ser ut.

CBD, inte THC

Innan vi går igenom effekten av CBD på cancer kan ett litet förtydligande vara på sin plats. CBD är en förkortning av cannabidiol. Det är en av flera cannabinoider som finns i cannabisplantan.

THC är en annan av plantans många cannabinoider. Det är den kemiska substans som framkallar ett rus. CBD ger inte någon sådan berusningseffekt. Däremot verkar CBD vara bra för hälsan på flera sätt. Vi har tidigare skrivit om skillnaden mellan CBD och THC.

När vi talar om cannabis och cancer är det både CBD och THC vi talar om. Eftersom den hälsokost med CBD som säljs innehåller ingen (eller mycket lite THC) är det främst effekterna av CBD som vi intresserar oss för här.

Samtidigt är det bra att känna till att medan en del av forskningen handlar om CBD handlar andra rapporter om THC. Det finns även forskning som handlar om hur CBD samverkar med THC i kampen mot cancer.

CBD-olja som kompletterande cancerterapi

CBD kan fungera som en kompletterande cancerterapi. Med det menar vi att CBD-olja används för att motverka flera av de många symptom som cancersjukdom medför. Cannabisolja kan även användas mot vissa av de biverkningar som cancerbehandlingar ger.

 • Illamående och kräkningar
 • Smärtor
 • Viktminskning
 • Sår och infektioner
 • Dålig aptit
 • Sömnproblem
 • Ångest
 • Depression

Smärtlindring från inflammation

Cancer och cancerbehandlingar kan leda till smärta. Cancer orsakar ofta smärta på grund av inflammation. Andra orsaker är det tryck som cancern kan orsaka på inre organ och skador på nerver. När smärtan är riktigt svår kan kroppen till och med bli resistent mot så pass kraftfulla smärtstillande medel som opioder.

Här kan CBD hjälpa genom att indirekt verka på kroppens CB2-receptorer. Det leder till minskad inflammation, vilket gör att en av orsakerna till smärta minskar. THC har effekt på kroppens CB1-receptorer, vilket gör att det kan användas mot smärta till följd av nervskada. CBD har dock ingen bevisad effekt mot smärta från nervskada.

CBD smärta

CBD mot illamående?

Cancer kan leda till illamående och kräkningar. Dessa symptom kan komma till följd av sjukdomen men i synnerhet på grund av kemoterapi. CBD kan användas mot denna typ av symptom. 

CBD-olja kan användas mot illamående och kräkningar. CBD har visat sig kunna stödja normalt cannabinoidprotein, som också kallas för anandamid. Preliminära studier har visat att CBD kan minska illamående genom att aktivera vissa signalsubstanser.  

I andra studier är det THC som är det kemiska ämne som leder till lindring mot denna typ av problem. I Sverige går det för närvarande inte att få behandling mot illamående och kräkningar med hjälp av så kallad medicinsk cannabis som innehåller THC.

Kan CBD stimulera aptiten?

Några av de främsta biverkningarna av cancerbehandlingar är illamående och aptitlöshet. Av den anledningen är det många cancerpatienter som har svårt att hålla vikten. Användande av marijuana förknippas ofta med en ökad aptit. Tyvärr är den aptitstimulerande effekten inte kopplad till CBD. Istället är det THC och andra cannabinoider som stimulerar aptiten. Det finns inga bevis för att CBD har någon direkt inverkan på aptiten. Möjligtvis kan detta ämne indirekt hjälpa till genom att minska ångestsymtom, och därmed ha en positiv effekt på aptiten.

Behandling av cancer med CBD

Än så länge finns det inga större kliniska studier som undersökt hur cannabis eller cannabinoider kan användas som cancerbehandling. 

2006 fann forskare att CBD kan motverka bröstcancer hos möss. 2010 indikerade en studie att CBD kanske kan motverka urinblåsecancer. Det kan eventuellt också motverka koloncancer eller tjocktarmscancer. En studie från 2010 visade att CBD kan öka effekten av THC i kampen mot hjärntumörer. 2016 visade forskare att cannabinoider mer generellt skulle kunna användas i kampen mot cancer. De fann att CBD kan hämma tillväxten av flera typer av tumörceller. Deras studie omfattade både provrör och försöksdjur. De upptäckte dock även att vissa cannabinoider kunde försvaga immunförsvaret och därmed motverka bekämpningen av cancer.

För att svara på frågan om CBD kan användas för att behandla cancer krävs mycket mer forskning. Fler och mer omfattande studier på människor behövs. Det finns indikationer på att CBD på ett eller annat sätt kan påverka vissa typer av cancer, men vi kan idag inte dra några säkra slutsatser. 

Att välja CBD-produkter

Om du för närvarande behandlas för cancer, kom ihåg att många ämnen kan påverka andra. Inklusive CBD, andra cannabinoider eller till och med kosttillskott och växtbaserade kosttillskott.

Prata alltid med din läkare om de potentiella fördelarna och riskerna med CBD, vad du ska leta efter och var du kan köpa den. Här är några saker att tänka på när du väljer CBD-produkter:

 • Produkter med CBD bör endast ha spårmängder av THC mindre än 0,2% när det kommer till kapslar och buds och fri från THC för exempelvis CBD olja.
 • Jämför etiketter för att se hur mycket CBD som faktiskt finns i produkten.
 • Det kan ta tid att hitta den optimala dosen och effekten. Det är rekomenderat att börja med en liten dos och öka den gradvis.


Sammanfattning

CBD kan användas för att motverka de symptom som förknippas med cancer och cancerbehandlingar. Cannabidiol kan motverka den smärta som uppstår i kroppen till följd av den inflammation som kan drabba kroppen i samband med cancersjukdom. Dessutom finns det indikationer på att CBD kan motverka illamående. Däremot är effekten på aptiten mer begränsad. Istället används THC för att öka aptiten, dock inte i Sverige.

Det finns redan en hel del forskning på hur CBD påverkar cancertumörer. Flera av forskningsresultaten är lovande, men de har hittills bara gjorts på djur och i provrör. Det krävs mycket mer forskning innan några slutsatser kan dras kring hur CBD kan användas för att bekämpa cancer.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.