CBD

Vilka effekter har CBD olja? Positiva och negativa

Skriven av Peter Eriksson

CBD olja blir allt vanligare. Nu för tiden finns det flera företag som marknadsför CBD-olja, CBD-kapslar och liknande produkter. Har CBD verkligen några effekter eller är det bara en ny form av ”snake oil”, en påstådd mirakelmedicin utan medicinska belägg?

Forskningen, läkemedelsmyndigheter och de mängder av personer som provat vittnar om att CBD olja verkligen har flera positiva effekter på vår kropp.

Vad är CBD?

CBD står för Cannabidiol. Det är en av de många cannabinoider som återfinns i cannabisplantan, närmare bestämt Cannabis Sativa eller industrihampa. Oljan utvinns vanligtvis ur plantans blommor, blad och stjälk.

Denna olja påverkar kroppen genom att samverka med dess så kallade endocannabinoida system. Det är ett signalsystem som är viktigt för bland annat nerver, kroppens organ, immunförsvar och celler. Signalsystemets receptorer verkar för att dessa olika funktioner i kroppen ska kunna samverka.

Det forskas fortfarande mycket på den exakta effekten av CBD på kroppens endocannabinoida system. De resultat vi sett hittills är till större delen både tydliga och positiva. Man kan säga att CBD stimulerar receptorerna i det endocannabinoida systemet. Effekten blir att kroppen blir utrustad med skarpare verktyg för att själv ta hand om olika problem och obalanser som uppstått.

Du blir inte hög av CBD

Den första frågan hos många som hör talas om CBD och dess effekter är ”kan man bli hög av CBD?”. Svaret är nej. CBD har ingen sådan inverkan på sinnen eller uppfattningsförmågan.

Det är cannabinoiden THC i cannabisplantan som står för det rus som brukare av Cannabis upplever. Internationellt innehåller CBD maximalt 0,2 procent CBD, vilket inte ger någon berusningseffekt. Den CBD olja som säljs i Sverige innehåller inte ens så mycket utan är helt fri från THC.

CBD olja fördelar och effekter

Det finns flera rapporterade fördelar för hälsan med att använda CBD-olja. Vissa använder CBD i preventivt syfte för att uppnå ett bättre allmänbefinnande. Andra använder CBD-olja för att bli kvitt eller lindra någon form av åkomma.

Vi har sammanställt några av de vanligaste fördelarna med att använda CBD-olja:

Minska stress och ångest

CBD kan hjälpa mot stress och stressyndrom. Dessutom kan detta ämne motverka:

  • Ångest
  • Panikångest
  • Tvångssyndrom
  • Posttraumatiskt stressyndrom

Det har gjorts ett stort antal studier på hur gnagare reagerar i olika stressade situationer. Bland annat har man visat att djuren fattar mer rationella beslut i stressade situationer ifall de fått CBD. Stressen tar inte överhand. CBD antas ha en liknande effekt på människor som befinner sig i stressade situationer. När det gäller test på människor har forskarna faktiskt bevisat att CBD förkortar den tid som krävs för återhämtning efter att ha hamnat i en ångestfull eller stressande situation.

Bättre sömn

Har du svårt att somna efter att ha gått och lagt dig? Eller känner du dig trött på dagen? Då kan CBD olja kanske hjälpa. Det finns mer än en orsak till att folk drabbas av sömnsvårigheter men i flera av fallen kan CBD motverka sömnproblem. Exempel på när CBD olja kan ge bättre sömn är om sömnsvårigheterna orsakas av ångest eller stress. Om smärta är orsaken till sömnproblemen tycks CBD uppvisa god effekt även där. Forskarna har även visat att CBD kan hjälpa patienter som lider av problem med REM-sömnen.

bättre sömn

Lindra smärta

Det finns flera studier som tyder på att CBD kan lindra smärta. Bland annat har man visat att CBD gel som applicerats på råttor med ledinflammation gav effekten att både inflammationen och smärtan minskade. En annan studie som publicerats i Journal of Experimental Medicine visade att CBD olja kan ha effekt mot kronisk smärta och inflammation.

Dämpa inflammation

Många som börjar ta CBD får ganska snart uppleva dess antiinflammatoriska effekter. Det är inte ovanligt att man känner lätta influensasymptom i början av intaget. Det som händer i kroppen är att CBD dämpat inflammationerna vilket får kroppen att ta tag i andra problem och rensa ut toxiner. Kroniska inflammationer är skadliga och tros ligga bakom sjukdomar och hälsotillstånd som:

  • Alzheimers
  • Cancer
  • Diabetes
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Depression

Det finns med andra ord en chans att CBD kan minska risken för en rad sjukdomar genom att minska mängden kronisk inflammation i kroppen. Kronisk inflammation ska inte förväxlas med akut inflammation som uppstår i samband med en skada.

Lindring för cancerpatienter

CBD kan göra livet bedrägligare för cancerpatienter. Det handlar dock inte om någon form av bedövning. Istället verkar det genom att CBD får inflammationen i kroppen att minska. Denna effekt av CBD är önskvärd eftersom cancersjuka under behandling ofta drabbas av olika former av inflammationer.

Kan CBD minska spridningen av cancer? Kanske. Vissa studier på djur indikerar att CBD även har en sådan effekt, men det krävs mer forskning för att svara på om det gäller även för människor. Du kan läsa mer om CBD och cancer här.

Motverka epilepsi

I USA används redan ett läkemedel som innehåller CBD för att motverka en viss sorts epilepsi. Epidiolex som det kallas är världens första läkemedel med CBD mot epilepsi. I de kliniska studierna visade det sig att CBD i kombination med vanlig antiepileptika minskade antalet anfall med runt 20-26 procent jämfört med om endast den vanliga medicinen togs.

Bra för hjärtat

Högt blodtryck och inflammationer i kroppen kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna har visat att CBD olja kan sänka blodtrycket hos friska individer. Därmed kan risken för hjärtattack eller stroke minskas. Eftersom CBD dessutom minskar mängden inflammationer i kroppen tros en effekt av CBD olja vara en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Används mot drogberoende

Det finns studier som visar på att CBD olja kan användas för att motverka drogberoende. Den troliga effekten är att CBD minskar ångest och stress vilket i sin tur gör att risken för återfall bland tidigare missbrukare minskar. En studie på heroinberoende visade till exempel att personer som tog CBD olja kände mindre sug efter heroin efter att ha sett olika filmsnuttar jämfört med personer som fick en placebo.

En intressant vidareutveckling av detta resonemang är att CBD faktiskt även kan hjälpa betydligt lindrigare missbruk. Vanliga rökare kan få det lättare att sluta röka om de tar CBD olja.

Motverka neurologiska sjukdomar

Kroppens neurologiska funktioner är en mycket komplicerad process. Ibland går det fel och kroppen utvecklar neurologiska sjukdomar. Det finns indikationer på att CBD kan vara effektiv för att få kroppens hjärna och nervsystem i balans och motverka eller dämpa vissa neurologiska sjukdomar.

På vissa håll i världen används redan CBD i kombination med THC för att minska de spasmer som uppstår i samband med MS. Forskarna har även kunnat visa att CBD kan lindra åkommorna från Parkinsons sjukdom. Slutligen finns det tidiga studier på att CBD eventuellt kan vara med och bidra till att bromsa nedbrytningen av nervceller i samband med Alzheimers.

Motverka schizofreni

Det finns studier som indikerar att CBD skulle kunna hjälpa mot schizofreni. I en studie med 42 personer som led av hallucinationer fick många minskade symptom efter ett intag av CBD olja. En större studie med 88 personer visade ännu tydligare hur CBD kan hjälpa mot schizofreni. Samtidigt finns det även andra studier som inte visade någon effekt alls av CBD på schizofreni. Mer forskning behövs på området. Lider du eller en anhörig av schizofreni är det bäst att först höra med en läkare innan ni köper CBD olja.

Minska acne

Kanske kan CBD-olja även vara effektiv mot acne och hudproblem. I en studie visade forskarna att CBD olja kan hjälpa till att minska överproduktion av talg i talgkörtlarna. Eftersom acne bland annat beror på för stor mängd talg i huden förväntas effekten bli att CBD också hjälper mot acne. Dessutom kan CBD-oljans antiinflammatoriska egenskaper vara gynnsamma i kampen mot acne och andra hudproblem. CBD-olja har även visat sig ha vissa antibakteriella egenskaper vilket betyder att personer med hudproblem vilka förvärrats av bakterier kan uppleva en förbättring. Mer studier krävs dock på hur exakt CBD-olja påverkar acne.

Effekt av CBD olja och andra mediciner

Det bör betonas att intag av CBD, precis som annan hälsokost, ska ske med aktsamhet ifall du tar någon form av medicin. Det finns indikationer på att CBD kan göra att effekten av vissa läkemedel stärks. Därför bör du alltid höra dig för med din läkare ifall du redan tar någon form av medicin och vill börja använda CBD-olja.

Få biverkningar och negativa effekter

I övrigt har få biverkningar rapporterats. Mycket stora doser har visat sig ge leverproblem bland möss. Det ska dock inte vara ett problem för personer som håller sig inom gränsen för de rekommenderade doserna. Däremot är det relativt vanligt att man känner sig lite trött och hängig i början av användandet. Det brukar dock gå över efter någon dag. Vissa personer blir illamående, får diarré eller förkylningssymptom. Samtliga dessa biverkningar brukar dock vara lindriga och övergående.

Kvaliteten på CBD-olja skiljer sig åt mellan olika tillverkare. Om du väljer en CBD-tillverkare som håller hög kvalitetsnivå och som har stora krav på renlighet i produkten kan du försäkra dig om att minimera risken för bieffekter. Vår favorit bland CBD-tillverkarna är Hemply Balance som vi gärna tipsar om.

Sammanfattning

Det finns en del studier som visar att CBD olja har effekter på hälsan. Bland annat studier som visar att CBD kan användas för att minska stress, depression, ångest, sömnsvårigheter och inflammation. I USA används redan läkemedel med CBD mot vissa former av epilepsi. Dessutom antas CBD olja kunna motverka hjärt- och kärlsjukdomar, men det behövs mer forskning för att säkerställa detta. 

Samtidigt är de biverkningar som forskningen sett ganska få och tillfälliga. Undantaget är personer som tar någon form av medicin. Kolla alltid med din läkare innan du börjar använda CBD för någon typ av besvär. Detta är särskilt viktigt om du redan tar någon form av medicin för att säkerställa att CBD-oljan inte påverkar medicineringen.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.