CBD

CBD olja och ADHD – vad säger forskningen 2024?

cbd-adhd
Skriven av Peter Eriksson

Om du själv, ditt barn, eller någon du känner fått diagnosen ADHD vet du säkert att det kan göra vardagen till en kamp.

CBD olja har nyligen blivit ett hett samtalsämne när det kommer till alternativ behandling av en rad symptom – allt från acne och ångest till epilepsi och reumatism. Många menar nu att CBD olja även kan lindra symtom hos både vuxna och barn som lider av ADHD – men stämmer det verkligen?

Vi ska i den här artikeln redogöra för hur CBD olja eventuellt skulle kunna ersätta – eller fungera som ett komplement till – vanliga ADHD-mediciner.

Längre ner i artikeln finns även instruktioner och doseringsguide för dig som är intresserad av att testa om CBD-olja skulle kunna lindra ADHD-symptom hos dig eller ditt barn.

Vad är ADHD och hur kan CBD olja hjälpa?

ADHD är en typ av neurologisk störning som diagnosticeras baserat på symptom snarare än på bakomliggande orsaker (vilka vi tyvärr ännu inte till fullo förstår).   

Exempel på vanliga symptom som kännetecknar ADHD:

 • Impulsivitet
 • Fokuseringssvårigheter
 • Extra svårt för att fokusera på flera saker samtidigt
 • Svårt att fullfölja och göra klart saker
 • Undvikande av uppgifter som kräver mycket tankeansträngning
 • Svårt att hantera stress
 • Dagdrömmeri
 • Att vara desorganiserad
 • Svårt med planering och att hålla tider
 • Humörsvängningar
 • Svårt att sova
 • Rastlöshet
 • Hyperaktivitet

Vi ska också tillägga att även ADD delar flera av dessa symptom, men skiljer sig främst från ADHD genom att inte innefatta hyperaktivitet.

ADHD: Dopamin och CBD

ADHD tros, bland annat, bero på låga nivåer av dopamin i hjärnan. Dopamin fyller viktiga funktioner i system som är med och reglerar bland annat motivation, vakenhet, uppmärksamhet, glädje, entusiasm och motorik.

De flesta ADHD-medicinerna verkar centralstimulerande genom att öka dopaminnivåerna i hjärnan, vilket leder till ökad koncentrationsförmåga, samtidigt som impulsivitet och hyperaktivitet minskas; en studie från 2017 visade att även intag av CBD olja kan leda till ökade dopaminnivåer i hjärnan, och vilket kan förklara positiva resultat från en hel rad ADHD-studier där man använt CBD olja. 

En mindre studie publicerad 2016 indikerade att CBD-medicinen Sativex (även innehållandes THC) eventuellt skulle kunna hjälpa vuxna, med ADHD, öka sin koncentrationsförmåga och minska sin hyperaktivitet.

Kings college i London publicerade sedan, 2017, en studie där man gett CBD till vuxna med ADHD. Resultatet hos personerna som ingick i studien var ökad koncentration och fokus, samt minskad hyperaktivitet. En tysk studie, publicerad samma år, fann även den att intag av CBD (fast – precis som i studien från 2016 – i kombination med THC) ledde till ökad koncentrationsförmåga och minskad hyperaktivitet, samt även till bättre sömn.

En studie från 2016 visade att CBD eventuellt även kan hjälpa barn med ADHD som lider av oro och sömnsvårigheter.

ADHD: Kortisol och CBD

Studier som undersökt stressnivåer hos personer med ADHD har visat att kortisol verkar vara med och bidra till vissa ADHD-symptom; personer med ADHD har visat sig ha högre kortisolnivåer rent generellt, samt att deras kortisolproduktion kan skjuta i höjden bara genom att de börja tänka på något som de känner stress inför. 

En studie från 1993 visade att CBD kan minska kortisolnivåer hos helt friska individer (utan ADHD) och varför det finns anledning att tro att CBD olja även skulle kunna hjälpa ADHD-personer som lider av höga kortisolnivåer.

Vanligaste ADHD-medicinerna

Det finns flera olika ADHD-mediciner som används i Sverige – vissa är av typen metylfenidat medan andra är av typen amfetamin, samt att det finns ett par ytterligare typer som inte är centralstimulerande (men vilka i regel bara används när centralstimulerande läkemedel av olika anledningar inte anses lämpliga).

Några av de vanligaste ADHD-medicinerna i Sverige är:

 • Concerta (metylfenidat)
 • Equasym Depot (metylfenidat)
 • Medikinet och Ritalin (metylfenidat)
 • Elvanse (amfetamin)
 • Attentin (amfetamin)
 • Atomoxetin / Strattera (inte centralstimulerande)
 • Guanfacin / Intuniv (inte centralstimulerande)

Flera av dessa mediciner är – till skillnad mot CBD olja – tyvärr beroendeframkallande, samt för med sig en rad bieffekter. 

Bieffekter: Mediciner v.s. CBD

Problemet med de ADHD-mediciner som finns att tillgå – särskilt de centralstimulerande – är inte att de inte fungerar; många som tar dessa mediciner upplever lindring av sina symptom. Problemet är att de negativa bieffekterna både är vanligt förekommande och många till antalet.

Några av de vanligaste negativa bieffekterna ADHD-mediciner för med sig är:
 • Sömnsvårigheter
 • Minskad aptit
 • Viktnedgång
 • Förhöjt blodtryck
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Magvärk
 • Dåligt humör och lättretlighet
 • Nervositet

De vanligaste negativa bieffekterna vid användning av CBD olja, å andra sidan, är torr mun och sömnighet – båda vilka oftast kan avhjälpas genom att sänka dosen något.

CBD olja: Doseringsguide

Hur stor dos CBD olja som behövs för att få till lindring av ADHD-symptom är väldigt individuellt och det är därför alltid bäst att testa sig fram. Vi kommer här gå igenom hur du på ett säkert och systematiskt sätt kommer fram till vad som funkar för just dig, samt med lite riktlinjer för ungefärliga rekommenderade doser du kan utgå från.

Både när det gäller barn och vuxna rekommenderar vi att du konsulterar en läkare innan du börjar använda CBD-olja för att lindra olika ADHD-symptom. I slutändan är det du som måste fatta beslut om vad som är rätt för dig eller ditt barn, men särskilt om receptbelagda läkemedel och/eller andra behandlingsformer redan finns med i bilden är det viktigt att behandlande läkare informeras.

OBS!: Allergitesta först (gäller både barn och vuxna):

 1. Droppa en droppe CBD olja på baksidan av underarmen och vänta i cirka 30 minuter
 2. Om du inte kan se några tecken på hudutslag kan du fortsätta med en droppe i munnen
 3. Om inga biverkningar har uppstått efter cirka två timmar kan du fortsätta med hälften av den rekommenderade dosen 
 4. Om hälften av den rekommenderade dosen inte ledde till några biverkningar kan du, nästa dag, öka till lite mer än hälften av den rekommenderade dosen 
 5. Öka sedan dosen i små steg, dag för dag, tills du antingen nått den rekommenderade dosen eller tills det börjat uppstå negativa bieffekter (exempelvis sömnighet)

Om du kan ta den rekommenderade dosen utan att du upplever några allergiska reaktioner eller andra negativa biverkningar rekommenderas det att du sedan börjar med att hålla dig till den i en månad. Detta på grund av att det – för vissa – kan ta flera veckors regelbunden användning innan symptom lindras.

Du kan sedan öka dosen gradvis, månad för månad, tills du inte längre upplever att ökad dos leder till några förbättringar, alternativt att negativa bieffekter börjat uppstå.

Om du eller ditt barn visat sig vara allergisk mot CBD skulle det kunna vara så att det bara gäller så kallad “fullspektrum” CBD, och du kan i så fall istället testa CBD-isolat för att se om det fungerar bättre.

För dagbok där du svarar på följande frågor:

 • På en skala från ett till tio, hur besvärande är mina symptom?
 • På en skala från ett till tio, hur mycket känner jag av negativa bieffekter från CBD-oljan?
 • Hur många timmar sov jag i går natt?

När månaden är över lägger du ihop respektive värden (symptom, bieffekter respektive sömn för sig) och delar med antal dagar i månaden så att du får ut medelvärden för månaden.

Fortsätter du med detta i några månader, samtidigt som du experimenterar med dosen, kommer du förmodligen börja kunna se mönster i hur olika höga doser tenderar att korrelera med dina symptom. 

Sömnen är med därför att du inte ska låta dig luras av positiva eller negativa effekter som eventuellt beror på hur mycket eller lite du sovit.

När det kommer till riktlinjer för rekommenderad dos så beror den till stor del på hur mycket du väger. Dosering skiljer sig också åt beroende på om det handlar om en vuxen person eller om ett barn.

Dosering för vuxna

För dig som är intresserad av att testa om CBD oljas rekommenderar tillverkarna att du börja med att hålla dig till 0,22 – 1,32 mg per kilo kroppsvikt (OBS! Gäller ej för barn!)

För att du ska slippa ta fram miniräknaren har vi här satt ihop en doseringstabell som du kan utgå från:

KroppsviktLåg (0,22mg/kg)Medel (0,66mg/kg)Hög (1,32mg/kg)
50113366
5512,136,372,6
6013,239,679,2
6514,342,985,8
7015,446,292,4
7516,549,599
8017,652,8105,6
8518,756,1112,2
9019,859,4118,8
9520,962,7125,4
1002266132
10523,169,3138,6
11024,272,6145,2
11525,375,9151,8
12026,479,2158,4

Vi vill återigen understryk att detta bara handlar om riktlinjer och att vissa individer kan behöva högre, respektive lägre, dos för bästa effekt.

Summering

Forskningen vad gäller att använda CBD olja för att lindra ADHD-symptom är ännu i sin linda, men ser än så länge lovande ut. ADHD-symptom har till stor del ha att göra med låga dopaminvärden, respektive höga kortisolvärden; studier har visat att CBD-olja förbättrar både dopamin- och kortisolvärden, samt verkar ha positiv inverkan på en rad ADHD-symptom. Följ gärna vår doseringsguide (ovan), samt kom ihåg att allergitesta, om du är nyfiken på om CBD-olja skulle kunna lindra dina, eller ditt barns, ADHD-symptom!

Känner du någon vars ADHD-symptom lindrats av CBD-olja? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och åsikter i kommentarsfältet nedan!

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.