CBD

CBD Olja – Läs vår superguide om cannabisolja

Vad är CBD olja
Skriven av Peter Eriksson

CBD är en förkortning av Cannabidiol. Det är en av de många kemiska komponenterna som finns i cannabisplantan. Intresset för CBD har ökat dramatiskt de senaste åren. Det dyker hela tiden upp allt fler forskningsresultat som pekar på de positiva effekterna.

CBD påstås kunna leda till förbättrad hälsa inom en rad områden – från att råda bot på sömnlöshet, smärta, ångest och stress till att motverka epilepsi, högt blodtryck och motverka Alzheimers.

Många som redan använder CBD-olja intygar om dess fördelar. Samtidigt rapporteras få eller inga biverkningar. Till skillnad från THC som också finns i växten ger CBD ingen psykoaktiv effekt eller rus.

CBD fungerar genom det så kallade endocannabinoida systemet. Det är ett signalsystem i kroppen som sköter kommunikationen mellan celler, nervsystemet, immunsystemet, organ och andra delar av kroppen.

Vi ska gå igenom CBD-oljans påstådda fördelar för hälsan lite mer i detalj, men låt oss först ta en titt på vad det egentligen är.

CBD-olja kommer från Cannabis sativa

CBD-olja utvinns ur en växt som heter Cannabis sativa. Det är en snabbväxande ettårig ört som odlats i tusentals år.

Till vardags förknippar många Cannabis med dess psykoaktiva effekter i form av marijuana. Cannabisolja har dock inget med berusning att göra. Cannabis sativa finns nämligen i mängder av sorter. Den hampa som används i berusningssyfte innehåller en psykoaktiv substans som heter tetrahydrocannabinol, eller THC.

När man utvinner CBD-olja använder man sig av hampasorter som innehåller mindre än 0,2 procent THC. Dessa typer av hampa går under benämningen industrihampa. Den låga koncentrationen THC gör att man inte kan bli ”hög” av att använda CBD-olja eller någon annan produkt som kommer från industrihampan. 

Industrihampa odlas helt lagligt på olika håll i Europa. Mellan 1972 och 2003 var all odling förbjuden i Sverige. Idag är det fritt fram att odla industrihampa i Sverige, bara man först ansöker om gårdsstöd för hampodling hos Jordbruksverket. Om man odlar utan tillstånd klassas det som narkotikaproduktion. Det främsta kravet för att bli godkänd är att man odlar en av de hampsorter som finns med på Jordbruksverkets lista. För 2019 finns knappt 70 olika varianter av Cannabis sativa med på listan över godkända hampsorter.

Visste du att Cannabis Sativa ingår i samma växtfamilj som humle? Hampväxterna består av sju släkten där bland annat humlesläktet och bäralmsläktet ingår.

Cannabisolja – Allt mer efterfrågad

De senaste åren har efterfrågan på CBD-olja skjutit i höjden. Det talas om oljan i tidningar och nyheter. Bloggare, skådespelare och influencers är lyriska. Det har dykt upp mängder med produkter som innehåller denna olja som beskrivs i nästan magiska termer. Det finns barer som serverar drinkar med CBD-olja, kaffebönor och godis som innehåller denna mytomspunna ingrediens.

Om vi bortser från den hypade användningen av CBD – den kan tydligen användas i nästan vilket sammanhang som helst – finns det i princip två användningsområden:

 • Hälsa: Det finns en hel del forskning som visar att CBD-olja har hälsobringande effekter. Den sägs bland annat kunna bota epilepsi, lindra smärta, ångest och motverka inflammation. Forskning och studier pågår. Det är fortfarande en gråzon och det kan ta ett tag innan myndigheter i olika länder beslutar hur de ska förhålla sig till denna produkt ur ett medicinskt perspektiv. Redan nu kan många som använder CBD-oljor intyga om de positiva hälsoeffekterna. 
 • Skönhet: CBD-olja har en förmåga att ge huden större elasticitet. Därför är det en populär ingrediens i många skönhetsprodukter. En elastisk hud ser friskare ut och har färre rynkor. På så vis fungerar denna olja som en anti-aging-produkt. Det är i varje fall vad tillverkarna hävdar.

Hälsofördelar med CBD-olja

CBD-olja anses ha en mängd hälsofördelar – vissa är belagda, för andra finns det lovande förstudier, kliniska studier på djur eller andra indikationer på hälsoeffekten.

På 1980-talet upptäckte forskarna att alla ryggradsdjur har ett endocannabinoidsystem. Det är ett signalsystem som bland annat är nödvändigt för att vi ska kunna anpassa oss efter miljöförändringar. 

Det endocannabinoida systemet består av två typer av receptorer:

 • CB1-receptorer: Dessa sitter i nervsystemet, körtlar, organ och bindväv.
 • CB2-receptorer: Sitter i immunsystemet, ben, lymfceller, blodkärl, mjälte, njurar, endokrina körtlar, hjärta och reproduktionsorgan.

Många vävnader innehåller både CB1- och CB2-receptorer. Eventuellt finns det även en tredje typ av receptor. Forskning pågår.

Kroppen producerar själv endocannabinoider som stimulerar CB1- och CB2-receptorerna. Resultatet blir att en rad fysiologiska processer sätts igång i kroppen vilka påverkar aptit, blodtryck, smärtrespons, humör och så vidare.

Genom att ta CBD stimulerar vi kroppens endocannabinoidsystem vilket får som effekt att kroppen själv kan ta hand om en mängd olika hälsotillstånd. Medan många mediciner angriper symptomen kan man likna CBD vid en verktygslåda som kroppen kan använda för att själv lösa en rad problem. Det är så teorin ser ut.

Fördelar och effekter med CBD-olja

Det har rapporterats att CBD kan ge många fördelar och effekter:

 • Vara smärtlindrande
 • Minska inflammation
 • Lindra ångest, stress och depression
 • Minska risken för diabetes
 • Sänka blodtrycket
 • Minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Minska acne
 • Förbättra sömnen
 • Bota eller lindra epilepsi
 • Bromsa Alzheimers
 • Motverka MS
 • Motverka Parkinsons
 • Behandla schizofreni
 • Minska drogberoende
 • Minska spridningen av cancer
 • Underlätta livet för cancerpatienter

Finns det bevis?

Forskningen kring CBD-olja (även CBD kapslar) ligger ännu i sin linda men redan har flera intressanta studier visat på fördelarna med detta ämne. I en databas som National Institute of Health driver finns hundratals studier på ämnet.

Låt oss titta på några av bevisen som talar till CBD:s fördel:

 • Det amerikanska läkemedelsverket har redan godkänt Epidolex, ett läkemedel mot allvarlig epilepsi och som innehåller CBD.
 • En studie i Journal of Experimental Medicine ger stöd för att CBD kan minska inflammation och minska smärta. Försökspersonerna behövde heller inte öka dosen gradvis för bibehållen effekt.
 • En förstudie har visat att CBD tros vara effektivt mot schizofreni.
 • British Journal of Clinical Pharmacology har hävdat att det finns bevis för att CBD hämmar cancer.
 • En studie som publicerades i tidskriften Neurotherapeutics 2015 visade att CBD verkar kunna minska beroendet hos opiummissbrukare.
 • Svenska Läkemedelsverket betraktar CBD som ett läkemedel. Hittills har fyra cannabisbaserade läkemedel godkänts: Bediol, Marinol, CBD-olja och Epidiolex.
 • En studie i European Journal of Pain påvisade att råttor med reumatism fick minskad inflammation och smärta efter att ha intagit CBD i fyra dagar.

Biverkningar med CBD-olja

Forskningsresultaten har hittills inte visat på några allvarliga biverkningar av CBD-olja eller några fall av toxitet. Inte ens stora doser har gett några negativa biverkningar. Vi måste understryka ”hittills” eftersom forskningen pågår fortfarande och det egentligen är för tidigt att dra några slutsatser om eventuella långsiktiga biverkningar. Utsikterna ser dock ljusa ut.

Med det sagt är det relativt vanligt att man känner något av följande symptom efter en viss tids användande:

 • Huvudvärk
 • Feber
 • Trötthet eller sömnlöshet
 • Illamående
 • Diarré
 • Ömhet och stelhet i muskler
 • Laryngit
 • Förkylningssymptom

Det är långt ifrån alla som drabbas. I de fall som symptomen uppträder brukar de vara i 1 till 3 dagar. Det kan vara bra att känna till att denna reaktion är helt naturlig. Orsaken, enligt vissa tillverkare, är att CBD minskar inflammation i kroppen som då istället börjar ta sig an andra problem. Inflammationer är nämligen prioriterade av kroppens immunförsvar vilket gör att andra processer kan bli eftersatta. I det här läget börjar kroppen göra sig av med toxiner, vilket kan leda till de nämnda symptomen. 

Vid extrema doser har följande symptom rapporterats:

 • Yrsel
 • Trötthet
 • Muntorrhet
 • Lågt blodtryck
 • Korsreaktion med viss medicinering

För att summera: Det verkar inte vara farligt att använda CBD-olja i de doser som föreskrivs. Vissa symptom är helt naturliga men går oftast över efter någon dag. Läkemedelsverket däremot avråder från användning av CBD eftersom det klassar detta ämne som läkemedel.

Kan man vara allergisk mot CBD?

Det finns allergier mot de flesta ämnen, så även mot CBD, även om det är sällsynt. Istället är det tvärt om – många som lider av allergier har upplevt att allergierna minskat efter att de börjat använda CBD-olja.

Är det verkligen lagligt?

CBD-oljan befinner sig ännu i en gråzon. Det faktum att den kommer från Cannabisplantan gör oljan till ett hett debattämne. Frågan kring lagligheten i Sverige handlar både om narkotikalagstiftningen och läkemedelslagstiftningen. 

Industrihampa som innehåller mindre än 0,2 procent THC är laglig att odla och inneha i Sverige. Tidigare antogs att den CBD-olja som säljs i Sverige och som innehåller mindre än 0,2 procent THC därför inte var narkotikaklassad. I juni 2019 beslutade dock Högsta domstolen att CBD-olja som innehåller THC ska klassas som narkotika.

Svenska Läkemedelsverket klassar CBD som läkemedel. Det gör försäljning utan tillstånd från Läkemedelsverket olaglig. Vissa företag har överklagat i förvaltningsrätten så frågan hänger än så länge i luften kan man säga. Som privatperson är fritt fram att köpa CBD-olja eftersom det inte är olagligt att inneha receptfria läkemedel så länge som de inte innehåller narkotikaklassade ämnen.

Det är med andra ord helt lagligt att köpa, inneha och använda CBD-olja som inte innehåller THC i Sverige.

Så tillverkas CBD-olja

För att tillverka CBD-olja utgår man från någon av de varianter av Cannabis sativa som klassas som industrihampa och som innehåller en hög koncentration av CBD. Flera av tillverkarna har tagit fram egna varianter på hampaplantan för att framhäva egenskaper som ger deras produkt en särprägel.

Hela plantan används

Hampaplantan är en ettårig växt. Det innebär att den skördas samma år som den odlas. Vissa CBD-tillverkare använder hela hampaplantan medan andra bara använder vissa delar av den. De som lovordar hampaplantans medicinska fördelar tenderar att förorda att använda hela plantan. De hävdar att man kan utvinna ett bredare spektrum av cannabinoider ifall hela växten tas tillvara. Med ett brett spektrum stimuleras kroppens endocannabinioda system bättre enligt experterna.

Alkohol för att utvinna CBD ur växten

Den ursprungliga metoden för att utvinna CBD ur Cannabis sativa är genom att blötlägga växten i alkohol (etanol). Efter att ha legat och dragit ett tag kommer alkoholen att suga ur CBD och andra cannabinoider ur växten. Därefter låter man alkoholen dunsta. Kvar blir CBD-olja som kan användas som den är eller användas som tillsats i andra produkter. För att skynda på processen används industriella roterande avdunstningsmaskiner.

Extraktion med olivolja

När man använder alkohol för att extrahera CBD följer en hel del klorofyll med, vilket ger en bitter smak. När man sedan avlägsnar klorofyllet förlorar man en del av oljans styrka. För att kringgå det dilemmat kan man istället använda olivolja. 

Olivoljan hettas upp till 200 grader och därefter leds ångorna genom växten så att CBD-oljan extraheras.

Vanligaste metoden idag: CO2

Den vanligaste metoden i dag är att använda CO2 (koldioxid) för att utvinna CBD ur plantan. Det är en komplex metod som kräver mer avancerad utrustning. Fördelen är att det ger en mycket precis utvinning och resultatet blir mycket rent.

CO2 fungerar som ett lösningsmedel vid vissa temperaturer eller tryck. Till skillnad från alkohol och andra lösningsmedel lämnar CO2 inga spår. Slutresultatet blir med andra ord mycket rent. Behovet av efterbehandling minskar eller uteblir helt och hållet.

För att ge CO2 sin upplösande egenskap sänker man temperaturen på gasen till cirka -60 grader. Gasen blir då till vätska. Genom att hålla denna vätska under högt tryck samtidigt som den hettas upp igen blir den till en så kallad superkritisk vätska. Det blir som en slags blandning mellan vätska och gas som lätt tränger igenom plantans fibrer och frigör oljan.

Upphettning för att få fram isolat

En fjärde metod går ut på att endast använda den övre delen av plantan. Där finns de högsta koncentrationerna av CBD. Genom att hetta upp plantan försvinner alla komponenter förutom Cannabidiol. Oljan innehåller alltså inga andra cannabinoider än CBD. Fördelen med denna typ av olja är att den smakar lite bättre än den råa oljan. Till nackdelarna hör att den är dyrare att tillverka och att man går miste om många av de andra ämnena som sägs kunna ge hälsobringande fördelar.

Extraktion med kolväten

Det finns ytterligare en metod som knappast används industriellt på grund av den höga explosionsrisken. Denna metod går under namnet Rick Simpsonmetoden efter sin uppfinnare.

Rick led av yrsel och tinnitus efter en olycka och ville prova CBD-olja efter att ha sett en dokumentär om fördelarna. När läkaren nekade honom behandling tog han fram en egen metod för att utvinna CBD. Den går ut på att använda en rad kolväten som exempelvis butan, pentan och hexagan för att utvinna ett CBD-isolat ur växten. Det är en enkel och kostnadseffektiv metod men – som sagt – också farlig.

Utspädning och smaksättning 

Rå CBD-olja (fullt spektrum) har en ganska frän och bitter smak. Flera av de vanligaste CBD-oljorna som säljs i Sverige är inte smaksatta. Däremot är det vanligt att oljan är utspädd till en viss grad, vilket gör att smaken maskeras. Vanliga oljor är omega-3, omega-6 och hampolja (hampextrakt). Det finns även CBD-oljor som blandats med olivolja, hampfröolja, pepparmyntsolja, druvkärnolja med mera.

Paketering

Den vanligaste paketeringen av CBD-olja är i form av en liten vätskebehållare med pipett. Med hjälp av pipetten droppar du ut önskad dos. Det handlar normalt sett om 1 till 3 droppar, men det beror på koncentrationen och hur stor dos du vill ta.

Kapslar är ett alternativ till droppar. Många upplever att det är lättare att svälja en tablett än att ta droppar under tungan. Kapslar kan vara särskilt praktiska att ha med sig på jobbet eller om man är i farten. Medan dropparna har en mer direkt effekt ger kapslarna en lite mer långvarig effekt eftersom de tas upp genom matsmältningssystemet.

Ska man köpa fullt spektrum CBD olja eller isolat?

Om vi bortser från paketeringen och eventuella tillsatser säljs CBD-olja i två huvudvarianter där var och en har sina för- och nackdelar:

 • Fullt spektrum CBD-olja: Innehåller allt viktigt kemiskt innehåll från Cannabisväxten
 • CBD-isolat: Innehåller endast CBD

Fullt spektrum CBD-olja

En CBD-olja med fullt spektrum får man genom att ta tillvara på alla ämnen i Cannabisplantan. Här hittar vi förutom CBD även vitaminer, mineraler och andra cannabinoider som till exempel:

 • CBG
 • CBN
 • CBC
 • CBT
 • CBL
 • CBF

Många hävdar att vissa av CBD-oljans hälsobringande effekter kan härledas från några av dessa ämnen. Därför är en fullt spektrum-olja den vanligaste och populäraste varianten. Nackdelen med denna typ av CBD är att det finns spår av THC. Det är aldrig mer än den lagstadgade gränsen på 0,2 procent, men det kan vara tillräckligt för att ge utslag på ett drogtest.

Fullt spektrum CBD-olja kan vidare delas upp i tre varianter:

 • Rå olja: En ofiltrerad olja som innehåller alla hälsobringande ämnen. Ofta innehåller den dock även en del oönskade ämnen som terpener, klorofyll och växtpartiklar. Rå CBD-olja är matt eller mörkt grön och har en tjock konsistens. Om du vill vara säker på att få i dig alla delar av hampväxten och inte bryr dig om vissa mindre bra (om än naturliga) ämnen då väljer du rå olja.
 • Dekarboxylerad olja: Färg och konsistens liknar den råa oljan, men denna variant har förädlats så att många av de oönskade ämnena inte längre finns kvar. 
 • Filtrerad olja: Den vanligaste typen av CBD-olja. De nyttiga ämnena finns kvar medan föroreningarna avlägsnats.

CBD-isolat

Ett CBD-isolat består endast av CBD. Ämnet utvinns ur plantan genom upphettning. Det är en mer raffinerad (behandlad) produkt än fullt spektrum-oljan. Resultatet är Cannabiskristaller.

Ett isolat ger de fördelar som CBD har. Däremot får du inte i dig andra ämnen från Cannabisplantan som också kan ge positiva hälsoeffekter (här är forskningen bara i ett tidigt skede). En fördel med isolat är att det inte finns minsta spår av THC i det, något som är bra för den som vill vara helt säker på att bli godkänd i ett drogtest. Isolat säljs ofta utspätt i någon form av olja.

Vart kan jag köpa CBD olja?

Vi har listat några av de bästa ställen där du kan köpa CBD-olja ifrån.

Sammanfattning

CBD utvinns ur växten Cannabis sativa. Den industrihampa som man använder i tillverkningen innehåller naturligt mycket lite THC. Därför blir man inte ”hög” av att använda CBD.

Däremot har en rad positiva hälsofördelar rapporterats genom att CBD hjälper kroppens egna endocannabinioda system att ta hand om en rad problem.

CBD påstås bland annat minska inflammation, sänka blodtrycket och lindra ångest, stress och depression. Dessutom har man märkt positiv effekt mot epilepsi, Alzheimers, diabetes och andra allvarliga sjukdomar. 

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.

Leave a Comment