Nyheter

Företag som producerar medicinsk cannabis kan ansöka till börsen i London 2024

Skriven av Peter Eriksson

Medicinsk cannabis har blivit ett populärt läkemedel i många länder. I takt med denna utveckling har acceptansen ökat för denna drog. Ett bevis på detta är Londonbörsen och dess förhållandevis positiva ställningstagande till aktörer inom cannabismarknaden. Det bör dock poängteras att det fortfarande finns en del krav som måste uppfyllas.

Företag som säljer cannabis till rekreationsanvändare får inte registrera sig. Detta strider nämligen mot lagarna i Storbritannien, som endast tillåter tillverkning och försäljning av medicinsk cannabis.

Det spelar därför ingen roll om drogen är laglig i det land där företaget verkar. I Kanada är det exempelvis tillåtet att använda denna drog i rekreationssyfte. Ett kanadensiskt företag får ändå bara registrera sig på Londonbörsen om de endast säljer medicinsk cannabis.

Produkterna som säljs inom ramen för medicinsk cannabis måste också tillfredsställa den brittiska standarden. Detta betyder med andra ord att företaget även måste kunna få sina produkter godkända på den brittiska marknaden.

Lagen tar inte hänsyn till om det finns en intention att etablera sig i exempelvis England. Man skulle därför kunna säga att ett intåg på Londonbörsen är ett komplicerat projekt.

Det verkar dock som att vissa företag tycker att det är värt besväret. Ett exempel är MGC Pharma som har arbetat med denna process under ett år. En representant för MGC menar att europeiska investerare bör få chansen att vara med på deras resa.

De vill också få tillgång till mer kapital för att kunna utveckla de befintliga tillverkningsmetoderna.

En representant för en advokatbyrå menar i sin tur att denna utveckling är bra för många parter. Han vill främst lyfta patienterna som kan få enklare tillgång till detta läkemedel.

Flera personer har arbetat hårt med att möjliggöra börsacceptansen för medicinsk cannabis. Nu väntar man på att myndigheterna ska göra det enklare för företagen att etablera sig på den europeiska marknaden.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.