Nyheter

Thailand överväger legalisering av cannabis under licens

Skriven av Peter Eriksson

Thailands folkhälsomyndighet har lagt fram ett förslag som på sikt kan legalisera cannabis. Förslaget behandlas för närvarande i en första instans. Regeringen har sedan tidigare godkänt medicinsk cannabis som behandlingsmetod inom vården.

Thailand har länge varit känt för sina hårda lagar mot alla typer av droger. Det är först på senare tid som man har valt att se cannabis ur ett annat ljus. En av anledningarna till denna förändrade ståndpunkt är de ekonomiska fördelarna, bland annat genom ökande skatteintäkter. 

Den nuvarande lagen tillåter myndigheter och forskningsinstitutioner att utveckla medicinsk cannabis. Det nya lagförslaget vill utöka rättigheterna för produktion av cannabis. Om lagförslaget går igenom kommer nämligen licenserade privatpersoner kunna odla cannabis.

Regeringen vill även ta fram licenser som tillåter privatpersoner att importera och exportera cannabisprodukter. Det kan med andra ord bli tal om en lönsam och växande industri om dessa planer realiseras. 

Det bör tilläggas att detta liberala cannabisprojekt fortfarande är i sin linda. Lagförslaget ska i ett första skede analyseras ur ett juridiskt perspektiv. Det är sedan upp till parlamentet att rösta ja eller nej. 

Thailand har sedan tidigare visat en positiv inställning till CBD-oljor. I dagsläget finns det två vårdkliniker i landet som är dedikerade till behandlingar med CBD-oljor. Dessa kliniker har som främsta mål att lindra symptomen hos vårdpatienter. Etableringen av dessa kliniker visar bland annat att regeringen tror på CBD och dess potentiellt läkande effekter

Marknaden för medicinsk cannabis i Asien har växt sig stark under de senaste åren. Det finns rapporter som estimerar att den här marknaden kommer att vara värd $5,8 biljoner år 2024. Det är inte bara marknaden för medicinsk cannabis som är på framfart. CBD-produkter spås också en lysande framtid, inte minst i USA. En tidskrift i USA vid namn The Hemp Business Journal tror att den amerikanska marknaden för CBD-produkter kommer vara värd $1,3 biljoner år 2022.

Källa: https://www.washingtonpost.com/business/thai-cabinet-approves-draft-law-expanding-access-to-cannabis/2020/08/04/3ef75e9e-d655-11ea-a788-2ce86ce81129_story.html

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.