CBD

CBD olja – Information om ångest, depression och stress

Skriven av Peter Eriksson

Många som är mer eller mindre kroniskt stressade använder CBD för att kroppen lättare ska kunna hantera stressen. Personer som lider av ångest har också provat CBD olja med framgång för att lindra eller helt bli av med sina problem. Finns det verkligen bevis för att CBD hjälper mot ångest och stress? Vi har undersökt saken och känner oss ganska så övertygade!

Hjälper CBD olja mot ångest?

Intresset för CBD bland forskare och privatpersoner har ökat de senaste åren. CBD sägs kunna bota eller lindra en rad åkommor från smärta till allvarliga sjukdomar. Inte minst används den för att dämpa ångest och motverka stress.

Det finns redan en hel del forskning som pekar på fördelarna med att använda CBD mot ångest och stress. Samtidigt är forskningen i ett tidigt skede och vi förväntar oss fler forskningsresultat de kommande åren. Flera kliniska studier med människor pågår för närvarande, men det finns redan goda bevis för att CBD kan användas mot:

 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Social ångest
 • Panikångest
 • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
 • Tvångssyndrom (OCD)

För att förstå varför CBD kan hjälpa mot stress och ångest måste vi först ta en titt på dessa folksjukdomar och hur de påverkar vår hälsa.

Ångest och stress finns i generna

Ångest och stress hänger i mångt och mycket ihop. Hur våra kroppar reagerar på stress och vår benägenhet att utveckla ångest sitter i våra gener. Hormoner och signalsubstanser, till exempel noradrenalin och serotonin, påverkar vår stressrespons. Dessutom påverkas våra kroppar av diverse toxiner som finns i livsmedel och i luften.

I de flesta fall är stress orsaken till ångest. Ständig stress genom jobbet, allt för många åtaganden eller långvariga och påfrestande livshändelser kan ligga bakom. Egentligen är stress en försvarsmekanism. Den förbereder vår kropp att kunna svara snabbt och kraftfullt i en ovanligt påfrestande situation.

Kronisk stress får din hjärna att känna sig orolig. Därför försöker hjärnan komma ihåg stressen för att förhoppningsvis kunna undvika en sådan situation i framtiden.

Denna försvarsmekanism spelade en viktig funktion en gång i tiden då vi sprang ute i naturen och jagade eller jagades av diverse vilddjur. Då var det viktigt att kunna känna igen de farliga situationerna. Känslan av ångest var till nytta.

Kronisk ångest och stress är skadligt

Vår vardagliga och ständiga stress skadar oss mer än vad den hjälper oss. Våra kroppar är inte anpassade för att hantera ständig panik. Kroniskt höga nivåer av stresshormoner — särskilt kortisol – har flera negativa effekter på vår hälsa. Bland de vanligaste hör:

 • Depression
 • Trötthet
 • Matsmältningsproblem
 • Hjärtsjukdom
 • Huvudvärk
 • Försvagat immunförsvar
 • Viktökning
 • Muskelspänning
CBD ångest, stress och depression

Hjärnan påverkas av stress

Tyvärr påverkar stressen inte “bara” kroppens funktioner. Den är skadlig för hjärnan också. När du stressar gör stresshormonerna att hjärnan får en instruktion att fokusera och göra sig beredd. Om stressen är konstant kommer hjärnan med tiden att ändra sin respons för att försöka strunta i stressen.

Forskningen har visat att kronisk stress både påverkar hjärnans kemi och struktur. Vissa delar av hjärnan blir hyperaktiva. Andra delar krymper. Nivåerna av diverse kemiska substanser så som dopamin, endocannabinoider och serotonin förändras, liksom deras receptorer i hjärnan. Här har vi en första ledtråd till varför CBD kan hjälpa mot stress och ångest.

Stress är en komplicerad kemisk process. Kronisk stress kan påverka kroppen långt efter det att vi slutat stressa. Kroppen kan behöva en extra knuff för att klara av återställningen.

Kan CBD olja dämpa stress och ångest?

Det finns en tilltagande mängd vetenskapliga bevis på att CBD fungerar mot stress. Till exempel har det gjorts hela 32 studier på vilken effekt CBD har på gnagare som utsatts för stress. Endast en av dessa studier var utan resultat.

Det är relativt lätt att göra en studie på djur. Kliniska studier på människor är mycket mer kostsamma och tar tid. Dessutom krävs det ett helt annat förarbete så att det ska bli juridiskt korrekt.

När det gäller användningen CBD mot stress och ångest bland människor är forskningen än så länge begränsad, men det finns faktiskt redan en del studier med positiva resultat. De omfattar två områden: Minskad ångest vid stress och något som kallas för ”utsläckning”

Minskad ångest vid stress

De flesta som ska tala inför en grupp människor upplever någon form av stress. Vissa drabbas mer än andra. När stressen är stor leder det till ångest. Ett experiment med människor visade att CBD minskar prestationsångesten bland friska individer. En annan studie visade att CBD även lindrar ångesten hos individer med socialt ångestsyndrom.

I ett mer brutalt experiment placerade man möss i samma bur som en boaorm. Vissa möss fick små doser av CBD. Övriga fick ingen CBD alls. De möss som fått CBD tog mer tid på sig att läsa av sin omgivning och kunde fatta mer rationella beslut om var de skulle gömma sig för att undvika boaormen.

Utsläckning

De flesta av oss drabbas av ångest då och då. Ångesten ska i normala fall följas av så kallad utsläckning. Det är då kroppen kommer över ångesten och återgår till det normala. Detta ska inträffa när faran är över. Möjligheten till snabb utsläckning är särskilt relevant för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

För att undersöka hur bra utsläckningen är kan man få försökspersoner att associera något ofarligt med något smärtsamt. Sedan mäter man hur lång tid det tar att sluta vara rädd för den ofarliga utlösaren efter det att den slutat leverera smärta.

En grupp människor som i ett experiment förväntade sig en elektrisk söt vid en viss visuell signal fick inta CBD. Två dagar efter att de hade fått CBD testades deras benägenhet att reagera på förväntningen av en stöt. Resultatet visade att benägenheten hade minskat jämfört med kontrollgruppen, trots att det gått två dagar sedan de tagit CBD.

Vi har sett liknande resultat i studier på gnagare. De gnagare som fick CBD uppvisade mindre tendens att stelna till av skräck, även långt efter det att CBD hade försvunnit ur organismen.

Observera! Produkten nedanför är ej ett läkemedel och har inga medicinska effekter!


Hjälper CBD olja mot depression?

En studie från 2009 kom fram till att ”CBD har visat sig att ha anxiolytisk, antipsykotiska och neuroprotektioniska egenskapar.”

Tänk på att du aldrig ska självmedicinera. Du ska alltid ringa en läkare om du känner att du har en depression.

Är din depression allvarlig och du mår väldigt dåligt så tänk på att det alltid finns någon att prata med:

Så motverkar CBD olja ångest

CBD påverkar kroppen på många sätt. I dagsläget känner vi till över 65 ställen där CBD kan samverka med kroppens funktioner. Den forskning som vi har till dags dato indikerar att CBD motverkar ångest genom att stimulera signalsubstanssystemen och den hjälper hjärnan att reparera sig själv (neuroregenerering).

Så verkar CBD olja mot ångest:

 • Serotonin: Denna signalsubstans har flera funktioner i kroppen, främst i hjärnan och i mag-tarmkanalen. En obalans i serotoninnivåerna kan leda till psykiatriska åkommor och ångest. Serotonin har minst 14 olika receptorer. CBD binds till den som kallas 5-HT1A. Denna receptor tros ha en viktig roll inom ångestsjukdomar, något som används av vissa ångestdämpande läkemedel.
 • Endocannabinoider: Din kropp producerar naturligt cannabinoider. Dessa används i hela kroppen och i hjärnan genom det endocannabinoida systemet. Om du drabbas av kronisk stress kan detta system sluta fungera på rätt sätt. CBD kan hjälpa till att återställa balansen i det endocannabinoida systemet genom att förhindra överstimulering av dina CB1-receptorer. Dessutom ökar CBD kroppens egna produktion av endocannabinoider.
 • Neuroregenerering: Kronisk stress kan skada neuroner och till och med krympa hjärnor. Som tur har hjärnan i viss mån möjlighet att reparera sig själv. Vi fortsätter att bilda nya neuroner livet ut. Det innebär att vi skapar nya kontakter i hjärnan som får den att växa. CBD har visat sig förbättra denna process. Med andra ord kan CBD bidra till att motverka hjärnskador som orsakats av kronisk stress.

CBD olja tillsammans med antidepressiva och andra läkemedel

Det finns idag få studier som undersöker hur CBD interagerar med andra läkemedel. De vi kan se däremot är hur CBD påverkar kroppens lever, vilket kan påverka hur kroppen tar upp olika typer av läkemedel. Användning av CBD tillsammans med antidepressiva kan på så vis orsaka potentiella interaktioner. Till exempel kan CBD sakta ner hur snabbt levern behandlar antidepressiva läkemedel, vilket innebär att läkemedlet kommer att stanna kvar i din kropp längre.

Använder du antidepressiva läkemedel idag och funderar på att byta till att använda CBD. Kom ihåg att antidepressiva läkemedel bör aldrig stoppas plötsligt eller utan vägledning från en läkare. Att stoppa ett antidepressivt medel plötsligt kan leda till en försämring av din depression. De hemska konsekvenserna kan vara: yrsel, huvudvärk, illamående, feber, panikattacker och hallucinationer. 

Obesrvera! Informationen i denna artikel syftar inte till att ersätta sjukrådgivning eller rekommendationer från din läkare. Det är viktigt att du alltid konsulterar med din läkare vid sjukdom och om eventuella interaktioner samt negativa komplikationer, innan du använder CBD olja tillsammans med andra läkemedel.

Sammanfattning

CBD kan motverka kronisk stress och ångest. Flera studier på djur och ett par första studier på människor har visat mycket goda resultat. Studierna visade att CBD leder till minskad ångest vid stress. Dessutom hjälper CBD med den så kallade utsläckningen efter ångest.

Forskningen pekar på att CBD verkar mot stress och ångest genom att reglera serotoninnivåerna, stimulera det endocannabinoida systemet och genom att reparera hjärnan.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.