Nyheter

Zoo i Polen försöker lindra stress hos elefanter med hampaolja

Skriven av Peter Eriksson

Hampaolja har tidigare visat sig kunna lindra stressymptom hos hundar. Nu vill forskare testa samma produkter på 3 elefanter som bor på ett Zoo i Warszawa, Polen, rapporterar Washington Post.

Projektet är ännu i sin linda. Forskarna har tagit blodprov och genomfört andra tester för att kunna mäta om hampaoljan kan minska stressnivåerna.

De har hittills tagit mer än 300 prover från elefanterna. Inom några veckor kommer de kunna ge elefanterna de första doserna av hampaolja.

Hampaolja kommer från hampväxternas frön. Oljan innehåller bland annat magnesium, omega-3 och vitamin E. Dessa näringsämnen kan förbättra hälsan hos människor och djur. Den typ av hampaolja som man använder i projektet går också under namnet CBD-olja

Resultatet från studien förväntas komma om cirka 2 år. Forskarna måste nämligen ta hänsyn till flera faktorer när de tolkar resultaten. Personalen på djurparken i Warszawa hoppas däremot kunna se konkreta resultat så snabbt som möjligt.

Detta forskningsprojekt har fått internationell uppmärksamhet. Initiativtagarna vill dock poängtera att det handlar om produkter som inte ger en berusningseffekt. Hampaolja innehåller nämligen inte THC, vilket är ämnet som framkallar berusningseffekten.

Projektets eventuella framgång kommer exempelvis kunna mätas med kortisolnivåerna hos elefanterna.

Elefanterna började visa tecken på stressymptom efter att en äldre flockmedlem dog tidigare i år. Elefanter har i likhet med oss människor en tendens av att drabbas av psykisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om stress till följd av skador eller att någon i flocken dör.

Elefanter behöver en strikt hierarki i deras flock. Det finns ofta en medlem som styr de andra flockmedlemmarna. På grund av dödsfallet tidigare i år har djurparkens flock förlorat sin organisationshierarki. Detta har lett till att ingen elefant har lyckats styra gruppen under de senaste månaderna.

Personalen på djurparken är väldigt benägna om att få igång flocken. Utan en fungerande organisationshierarki tenderar elefanterna att bli förvirrade och drabbas av stress. Om detta pågår under en längre period kan det få långtgående konsekvenser.

En konsekvens kan bli att elefanterna inte fortplantar sig. Detta är en mindre katastrof för en djurpark som har ett begränsat antal djur. 

källa: https://www.washingtonpost.com/world/europe/warsaw-zoo-testing-effect-of-hemp-oil-on-elephants-stress/2020/08/28/28675172-e954-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.