Nyheter

Zoo i Polen försöker lindra stress hos elefanter med hampaolja

Skriven av Peter Eriksson

Hampaolja har tidigare visat sig kunna lindra stressymptom hos hundar. Nu vill forskare testa samma produkter på 3 elefanter som bor på ett Zoo i Warszawa, Polen, rapporterar Washington Post.

Projektet är ännu i sin linda. Forskarna har tagit blodprov och genomfört andra tester för att kunna mäta om hampaoljan kan minska stressnivåerna.

De har hittills tagit mer än 300 prover från elefanterna. Inom några veckor kommer de kunna ge elefanterna de första doserna av hampaolja.

Hampaolja kommer från hampväxternas frön. Oljan innehåller bland annat magnesium, omega-3 och vitamin E. Dessa näringsämnen kan förbättra hälsan hos människor och djur. Den typ av hampaolja som man använder i projektet går också under namnet CBD-olja

Resultatet från studien förväntas komma om cirka 2 år. Forskarna måste nämligen ta hänsyn till flera faktorer när de tolkar resultaten. Personalen på djurparken i Warszawa hoppas däremot kunna se konkreta resultat så snabbt som möjligt.

Detta forskningsprojekt har fått internationell uppmärksamhet. Initiativtagarna vill dock poängtera att det handlar om produkter som inte ger en berusningseffekt. Hampaolja innehåller nämligen inte THC, vilket är ämnet som framkallar berusningseffekten.

Projektets eventuella framgång kommer exempelvis kunna mätas med kortisolnivåerna hos elefanterna.

Elefanterna började visa tecken på stressymptom efter att en äldre flockmedlem dog tidigare i år. Elefanter har i likhet med oss människor en tendens av att drabbas av psykisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om stress till följd av skador eller att någon i flocken dör.

Elefanter behöver en strikt hierarki i deras flock. Det finns ofta en medlem som styr de andra flockmedlemmarna. På grund av dödsfallet tidigare i år har djurparkens flock förlorat sin organisationshierarki. Detta har lett till att ingen elefant har lyckats styra gruppen under de senaste månaderna.

Personalen på djurparken är väldigt benägna om att få igång flocken. Utan en fungerande organisationshierarki tenderar elefanterna att bli förvirrade och drabbas av stress. Om detta pågår under en längre period kan det få långtgående konsekvenser.

En konsekvens kan bli att elefanterna inte fortplantar sig. Detta är en mindre katastrof för en djurpark som har ett begränsat antal djur. 

källa: https://www.washingtonpost.com/world/europe/warsaw-zoo-testing-effect-of-hemp-oil-on-elephants-stress/2020/08/28/28675172-e954-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.