Nyheter

Ökande trend av husdjur som får CBD-olja

Skriven av Peter Eriksson

Washington Post skrev nyligen en artikel om det ökande antalet husdjur i USA som behandlas med CBD-olja. Veterinärer har dock varnat för att det ännu inte finns tillräckligt med studier utförda på djur. Ökningen kommer i ljuset av 2018 års lagändringar som främjar användningen av CBD-olja.

Det finns studier som påvisar att hundar kan dra nytta av CBD-olja. Problemet är att dessa studier ännu inte utförts i en tillräckligt stor skala. Många veterinärer vill se större studier med positivt utfall innan de kan stödja den här typen av produkter.

Behovet av lugnande produkter för djur i allmänhet och hundar i synnerhet har funnits länge. Det finns många faktorer som kan påverka ett djurs välbefinnande. En sådan faktor är fyrverkerier. En del djur blir stressade under en lång period efter att de har blivit utsatta för höga bullerljud.

Många hundraser är kända för att bli stressade av fyrverkerier. Ibland använder sig ägarna av kemiska läkemedel för att lugna hundarna när de vet att fyrverkerier är nära förestående. Det finns däremot hundägare som undviker dessa läkemedel på grund av eventuella biverkningar.

I ljuset av detta har en del djurägare fått upp ögonen för CBD-olja som ett alternativ. CBD-olja ska kunna bidra med många positiva hälsoeffekter. Problemet är som vi redan har nämnt att det inte finns tillräckligt med studier utförda på djur. 

Forskning pekar på att CBD-olja inte ger användaren en berusningseffekt. Denna produkt saknar nämligen THC, vilket är den aktiva komponenten som skapar ett berusningstillstånd.

Veterinärer i USA har uttalat sig försiktigt gällande CBD-olja och hundar. De hundägare som vill prova bör endast använda sig av produkter som är framtagna för hundar. Man rekommenderar också att testa sig fram med väldigt små doser. 

Veterinärerna lyfter dock ett varnande finger. Det är nämligen svårt att bedöma vad som är en positiv effekt kontra vad som är placebo. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här frågan kommer vara öppen tills FDA (U.S. Food and Drug Administration) tar ett konkret beslut i frågan. 

Källa: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/08/19/cbd-products-pets/?arc404=true

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.