CBD

Hampaolja – Köp hampaolja i Sverige 2024

Skriven av Peter Eriksson

Hampaolja kallas olika typer av olja som utvinns ur hampaplantan. På senare tid är CBD-olja den hampaolja som blivit mest omtalad och det är den vi fokuserar på här på Allt om CBD. Det är i första hand denna typ av hampaolja som sägs ha hälsofrämjande egenskaper.

Det finns dock fler typer av hampaolja och dessa påstås också vara bra för ditt välmående på olika sätt och vis. Andra användningsområden är bland annat inom matlagning, hälsokost och för att tillverka hygienprodukter. I denna artikel går vi igenom de olika varianterna av hampaolja, vad det är, vad den är bra för och hur man doserar.

De bästa produkterna med hampaolja

 1. Natural Hemp Life – CBD Olja Fullspektrum 5%
 2. Naturecan – 5% CBD-olja
 3. Raw Organics – CBD Olja 5%
 4. Herbmed – CBD Olja – Balance 05 (500 mg CBD)

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2,5mg CBD per droppe
 • 1-2 vardagars leveranstid
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk, vegansk

Använd rabattkoden ”ALLTOMCBD” för 10% rabatt

(Gäller ej för paketpris eller reavaror)

Köp 4 för priset av 3, spara 25%

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2 mg CBD per droppe
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk MCT-bärare
 • Oberoende testad
 • Lämplig för vegetarianer och veganer
 • Tillverkad med ingredienser av högsta kvalitet

Använd rabattkoden ”ALLTOMCBD” för 15% rabatt
Använd rabattkoden ”ALLT3FOR2” – 3 för priset av 2

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2 mg CBD per droppe
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk och vegansk
 • Innehåller ca. 275 droppar
 • 10 ml flaska

Beställ innan 14:00 för snabb leverans inom 5 dagar

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 1 droppe innehåller 2,5mg CBD
 • 10 ml per flaska
 • Baserad på organisk olivolja

Vad är hampaolja?

Hampaolja är en slags olja som utvinns ur hampaplantan, som i sin tur är en variant av växten Cannabis sativa. Egentligen handlar det om många olika slags oljor eftersom de utvinns ur plantans olika delar.

Hampaolja kan tillverkas av följande växtdelar:

 • Frön (hampfröolja)
 • Stjälken
 • Bladen
 • Blommorna

De olika delarna av hampaplantan Cannabis har en särskild kemisk sammansättning. Därför går det att tillverka olika slags produkter av en och samma planta.

Dessutom kan flera slags cannabisplantor användas för att framställa hampaolja, till exempel Cannabis sativa och indica. Vanligast är att Cannabis sativa används. Närmare bestämt brukar de flesta typer av hampaolja tillverkas av något som kallas för industrihampa. Det är en hampaplanta ur släktet Cannabis sativa som tagits fram för att innehålla mindre än 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC).

Ingen berusande effekt

Hampaolja innehåller ingen eller mycket lite THC. Det innebär att det är omöjligt att ”bli hög” eller berusad av att använda hampaolja, oavsett i vilken form den är. När vi talar om Cannabis sativa som drog är det nämligen THC som gör att man känner ett rus. Andra cannabinoider som exempelvis CBD har ingen berusande effekt. Därför kan man exempelvis använda hampaolja även om man jobbar eller kör bil eftersom den kognitiva förmågan inte påverkas negativt.

Olika typer av hampaolja

Det finns flera slags hampaolja. De vanligaste typerna är:

 • CBD-olja
 • Hampfröolja
 • Essentiell olja

CBD – en slags hampaolja

CBD-olja är en typ av hampaolja som blivit allt mer populär de senaste åren på grund av sina påstådda hälsofördelar (läs mer nedan). Denna olja ingår även i vissa mediciner, till exempel som CBD mot epilepsi. CBD-olja utvinns ur Cannabisplantan genom kemisk extraktion. En vanlig metod är CO2-exraktion. Den tillverkas oftast av hampaplantans stjälk, blad och blommor.


Hampfröolja

Hampfröolja finns i två varianter: raffinerad hampfröolja och oraffinerad hampfröolja. Den raffinerade hampfröoljan saknar färg. Smaken är också nästan obefintlig. Eftersom den raffinerade hampfröoljan nästan helt saknar vitaminer har den inga hälsofördelar. Istället används den för att framställa industriella produkter som hygienprodukter och kosmetika. Den kan till och med användas som smörjmedel och för att tillverka färg och plast!

Den oraffinerade hampfröoljan är intressant för sina hälsofördelar. Den innehåller E-vitamin, B-vitaminer, antioxidanter, Omega-3 och Omega-6. Det har gjort det populärt att sälja oraffinerad hampfröolja som hälsokost. Den används bland annat för att göra smoothies och i vissa hudvårdsprodukter. Mängden CBD i hampfröolja (både raffinerad och oraffinerad) är däremot mycket liten.

Essentiell olja

Essentiell hampolja utvinns ur de blad och blommor som sitter allra längst ut på hampaplantan. För att utvinna denna olja används något som kallas för ångdestillering. Essentiell hampaolja är populär inom aromaterapi. Det finns ingen CBD eller någon THC i essentiella hampfröoljor.

Hampaolja och CBD olja – samma sak?

När man pratar om hampaolja och CBD-olja talar man ibland om en och samma olja, men inte alltid. Hur kommer det sig? Det beror på vem som marknadsför oljan och faktiskt också på vilken produkt som egentligen avses.

Vissa av företagen som säljer CBD-olja marknadsför den som hampaolja. Andra väljer det mer specifika begreppet CBD istället. Anledningen till att vissa hälsokostföretag valt att gå över till det mer generella begreppet hampaolja istället för att använda CBD har med Läkemedelsverket att göra. Under 2019 kom Läkemedelsverket med ett beslut att CBD ska klassas som medicin. För att ändå kunna marknadsföra sina produkter valde därför flera företag att kalla CBD-oljan för hampaolja istället. I dessa fall är alltså hampaolja och CBD-olja samma sak.

När det handlar om essentiella hampoljor eller hampfröolja är det däremot inte samma sak som CBD. Dessa oljor kan utvinnas ur exakt samma planta men de utvinns på olika sätt och ur olika växtdelar. Essentiella hampoljor och hampfröolja innehåller nästan ingen CBD alls.

Innehåller kallpressad hampafröolja CBD?

Hampaförolja får inte innehålla mer än 0,2% THC. Dubbelkolla alltid med din leverantör så att det står att det står att din hampafröolja är THC-fri.

Hälsofördelar

Det är fascinerande hur olja från en växt som Cannabis sativa kan ha så många hälsofördelar. Det finns redan flera studier som visar på vilka hälsofördelar hampaolja kan ha, främst genom ämnet CBD. Dessutom finns flera förstudier och studier på djur som visar på ytterligare fördelar för hälsan.

Vad är hampaolja bra för?

Hampaolja har de påstådda fördelarna att t.ex. minska stress och lindra smärta. Här hittar du ytterligare påstådda fördelarna med hampaolja i form av CBD:

 • Inflammationshämmande
 • Lindra smärta
 • Motverka stress
 • Minska depression
 • Ångestdämpande
 • Minskad risk för diabetes
 • Blodtryckssänkande
 • Motverka acne
 • Motverka hjärt- och kärlsjukdomar
 • Bättre sömn
 • Lindra eller kanske till och med bota epilepsi
 • Motverka MS
 • Motverka Parkinsons
 • Motverka eller bromsa Alzheimers
 • Hjälpa till att bli av med drogberoende
 • Motverka schizofreni
 • Bromsa spridningen av cancer
 • Underlätta det för cancerpatienter

Array

Vanliga frågor om Hampaolja

🔎 Vad gör hampaolja?

Hampaolja i form av CBD-olja fungerar genom att påverka kroppens så kallade endocannabinoidsystem. Kroppen använder sig av detta signalsystem bland annat för att anpassa sig efter olika förändringar i omgivningen.

Konkret finns det två typer av receptorer: CB1 och CB2. Kroppen tillverkar egna endocannabinoider som stimulerar dessa receptorer så att olika effekter i kroppen uppnås. Genom att ta hampaolja i form av CBD ”boostas” kroppens endocannabinoida system. Därefter kan kroppen själv lösa diverse hälsotillstånd.

Man kan säga att hampaolja med CBD ger kroppen de verktyg den behöver för att lösa olika problem. Många mediciner däremot angriper symptomen istället för att komma tillrätta med själva problemet. Det bör understrykas att forskning pågår och att vi ännu inte har en fullständig bild av hur hampaolja påverkar kroppen. Vill du lära dig mer om hur CBD fungerar kan du läsa våra artiklar om fördelar med CBD och vår sammanfattning av vad CBD-olja är.

❓ Vilken dosering gäller för hampaolja?

Hur använder man hampaolja? Hur mycket hampaolja man ska ta varierar från person till person. När man talar om dosering av hampaolja som hälsokost är det sällan någon exakt vetenskap. Den stående rekommendationen är att börja försiktigt och sedan successivt öka dosen med tiden.

Det är också viktigt att tänka på hur stark din olja är. Ofta kommer hampaolja i 7,5%, 10% eller 15%. Det finns även starkare oljor som 40% eller 50%.

Procent CBD CBD i miligram
5% 500 mg
7,5% 750 mg
10% 1000 mg
15% 1500 mg
40% 4000 mg
50% 5000 mg
📆 Hur mycket hampaolja per dag?

Hur mycket hampaolja man bör ta per dag framgår den hampaolja som du köper. Hur stor dos du ska ta beror på flera faktorer:

 • Koncentration av CBD i hampaoljan.
 • Hampaolja med endast CBD vs fullspektrum.
 • Din känslighet.
 • Om du tagit CBD tidigare eller inte.
 • Typ av hampaolja.
 • Om du tar hampaoljan under tungan, sväljer den eller om du tar hampaolja i kapslar.
 • Ifall du tar hampaolja som hälsokost eller för att bota någon åkomma.

Vanligtvis brukar det rekommenderas att börja försiktigt. Det kan till exempel betyda att ta en droppe morgon och kväll. Efter tre dagar kan dosen utökas med ytterligare en droppe per tillfälle. Efter ytterligare tre dagar ökas dosen med en droppe till och så vidare tills maxdos enligt tillverkarens rekommendation uppnåtts.

Det är alltså svårt att säga exakt hur mycket hampaolja man bör ta. Vi brukar rekommendera att du provar dig fram i lugn takt och inom de ramar som tillverkaren anger på förpackningen. Det finns ingen anledning att skynda på eftersom kroppen ändå reagerar ganska långsamt. Det brukar ta runt 3 till 4 veckor innan det endocannabinoida systemet aktiverats helt och hållet. Därefter kan det gå att dra ner lite på doseringen.

📖 Är hampaolja verkligen lagligt?

Det är helt lagligt att köpa, använda och inneha hampaolja i Sverige. Hampaolja och CBD-olja är ett hett debattämne och vi kan räkna med att det sista ordet inte är sagt ännu. Högsta domstolen gjorde en markering i juni 2019 då man slog fast att hampaolja inte får innehålla THC. Då klassas den nämligen som narkotika. Du ska alltså inte köpa hampaolja ifall den innehåller THC. De flesta oljor som marknadsförs i Sverige innehåller ingen THC så detta är knappast ett problem.

De som marknadsför hampaolja med CBD fick lite huvudbry när Läkemedelsverket nyligen gick ut och förklarade att CBD visst är ett läkemedel. Det innebär att man inte får sälja CBD utan att först få tillstånd. Några företag överklagade beslutet och just nu ligger det i förvaltningsrätten. För dig som vill köpa hampaolja med CBD är det knappast ett problem eftersom det inte är olagligt att köpa eller inneha receptfria läkemedel.

Biverkningar

När man talar om biverkningar av hampaolja är det främst användning av CBD-olja man avser. Än så länge har man inte kunnat påvisa några allvarliga biverkningar av hampaolja med CBD. Det kan förvisso vara för tidigt att dra slutsatsen att det är riskfritt att använda hampaolja, men det vi sett hittills pekar åt att det är ett mycket skonsamt ämne för kroppen.

De som börjar använda hampaolja som innehåller CBD kan ibland känna ett eller flera av följande symptom i början:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Trötthet
 • Diarré
 • Illamående
 • Ömma eller stela muskler
 • Symtom som vid förkylning
 • Laryngit

Det är inte alls alla som drabbas av biverkningar. De som känner av något eller några av symptomen brukar uppleva att de går över efter 1 till 3 dagar. En teori till varför kroppen reagerar på detta sätt är att hampaoljan gör att kroppen får kraft att ta hand om olika problem i takt med att inflammationen minskar. När den gör det slänger kroppen ut toxiner vilket gör att man upplever olika symptom. Det är än så länge bara en teori som vissa forskare har, men visst låter det intressant?

Dessa symptom kan uppträda vid normal användning av hampaolja. Om du skulle överskrida tillverkarens rekommendationer många gånger om kan det dock uppstå andra biverkningar:

 • Trötthet
 • Yrsel
 • Lågt blodtryck
 • Muntorrhet
 • Eventuell korsreaktion med mediciner

Det verkar tryggt att använda hampaolja med CBD men vi vill understryka att forskningen pågår. Om du har någon allvarlig sjukdom eller vill vara helt säker rekommenderar vi att du pratar med din läkare innan du tar hampaolja. Precis som med alla andra ämnen – oavsett om det är hälsokost, läkemedel eller livsmedel – finns det personer som är överkänsliga eller allergiska mot hampaolja, även om det är ovanligt.

Biverkningar av hampfröolja och eteriska oljor

För hampfröolja finns det mycket få biverkningar. Vid intag av stora mängder hampfröolja kan det hända att man blir lös i magen. Vid måttliga intag är det bara hälsosamt att tarmen kan få arbeta effektivt och motverka förstoppning.

Hampaolja i form av essentiell olja eller eterisk olja som det också kallas används inte invärtes och därför är det inte relevant att tala om några biverkningar. Möjligen kan överkänsliga personer reagera på doften.

Var kan man köpa hampaolja?

Det är lätt att hitta hampaolja att köpa. Det finns flera alternativ:

 • Köpa hampaolja på nätet: Om det är hampaolja med CBD du vill köpa är det klart lättast att köpa den på nätet. Det finns både tillverkare och återförsäljare som marknadsför hampaolja på nätet. Se till att köpa från en leverantör som har gott rykte. Om du köper hampaolja från utlandet måste du vara mycket noga med att kontrollera att den inte innehåller någon som helst THC (inte ens <0,2%).
 • Köpa i hälsokostbutik: De flesta hälsokostbutiker har någon form av hampaolja. Det lär vara svårt att hitta hampaolja med CBD i butik men hampfröolja och eteriska oljor är det lätt att få tag på.
 • Köpa i mataffär: Nu för tiden finns det mängder med oljor i välsorterade mataffärer. Vid sidan av olivolja och rapsolja kan du ibland hitta kallpressad hampaolja som är utmärkt till sallader. Vi har bland annat hittat lokalodlad hampaolja på vissa ICA butiker i södra Sverige.

Vilken är den bästa hampaoljan?


Andra användningsområden

Vi nämnde i inledningen att hampaolja används till mycket mer än som CBD-olja. Här är några av de vanligaste användningsområdena:

 • Matolja: Kallpressad hampolja är en utmärkt matolja. Passar särskilt bra för sallader eller för att ringla över färdiga rätter. Prova gärna hampfröolja på gröten!
 • Hampaolja mot eksem och psoriasis: Kallpressad hampfröolja används i olika produkter för att motverka eksem och torra händer. Den passar för torr hud, blandhud och fet hud. Dessutom kan hampfröolja användas på hud som är känslig för akne.
 • Hampaolja för hund: Kallpressad fröolja från hampväxter används för att stärka immunförsvaret hos hundar och till att ge pälsen bättre glans. Vitaliteten sägs öka och metabolismen stabiliseras.
 • Hampaolja för hår: Olja från hampfrö kan användas för att ge håret och hårbotten extra näring. Hårbotten blir friskare och håret starkare och glansigare.
 • Hygienprodukter: Hampfröolja används för att tillverka tvål, schampo, balsam, fuktbevarande krämer och hudlotion.
 • Industri: Hampaolja används inom industrin för att tillverka speciella plaster, färg och smörjmedel.

Sammanfattning

Hampaolja finns i form av CBD-olja, hampfröolja och essentiella oljor. Det blir allt mer vanligt med hampaolja med CBD för att förebygga eller motverka olika sjukdomar eller åkommor. Biverkningarna är begränsade. Forskning pågår fortfarande om hampaoljans fördelar och eventuella nackdelar.

Hampfröolja används bland annat till matlagning, i kosmetika, produkter för hud och hår samt i industriella produkter. Hampaolja är lagligt i Sverige oavsett form och användningsområde så länge som den inte innehåller THC.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.