CBD

CBD olja mot smärta och värk. Hjälper CBD mot kronisk smärta?

cbd smarta
Skriven av Peter Eriksson

Forskningen kring cannabisprodukter är fortfarande bristfällig, vilket till största del beror på att cannabis i de flesta länder är narkotikaklassat. Cannabis är krångligt att få tillstånd till att forska på och det är svårt att få forskningen finansierad. Även i USA, där nu cannabis legaliserats i vissa delstater, är cannabis fortfarande olagligt på nationell nivå, vilket fortsätter att påverkar forskningen negativt.

Men den forskning som finns på cannabisolja och smärtstillning ser ändå lovande ut: Enligt en ny studie använder 62 procent av de personer som använder CBD för medicinskt bruk det just mot smärta och värk. Främst handlar det då om att lindra kronisk smärta från exempelvis reumatism, artrit och andra typer av ledinflammationer som orsakar ledsmärta

Mer ny forskning är på gång och framtidsutsikterna för att kunna börja använda cannabisprodukter som ett alternativ till opiater och andra typer av smärtstillande mediciner ser ljus ut.

Eftersom det finns lite olika typer av smärta så ska vi prata om cannabis användbarhet mot smärta satt i relation till vilken typ av smärta det handlar om.

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta är en smärta som pågår under en lång period. Det är ett utbrett problem som drabbar stora delar av befolkningen. Många olika sjukdomar kan leda till kronisk smärta. Långvarig smärta är svår att behandla och ofta fungerar vanliga smärtstillande medel dåligt.

Kronisk smärta är en stark smärta som håller i sig under en lång tidsperiod. Vissa läkare definierar den som en smärta som varar i över 12 veckor, andra kallar smärta som varar i mer än 6 månader för kronisk.

Smärtan är så stark att den påverkar den drabbade personen negativt, inte sällan med nedsatt rörelseförmåga som följd. Kronisk smärta är ett samlingsnamn för en mängd olika åkommor. Orsaken bakom smärtan varierar.

Det finns inte något sätt för sjukvården att mäta kronisk smärta och diagnosen är därför starkt beroende av patientens subjektiva uppfattning. Patienten själv måste förklara för läkaren hur smärtan upplevs, var det gör ont och när smärtan är som starkast. Cirka 10 procent av befolkningen lider av kronisk smärta och nästan 60 procent av dem som är långtidssjukskrivna har detta problem.

Olika typer av smärta

Man kan klassificera smärta på olika sätt, men några av de vanligaste typerna av smärta är:

  • Inflammatorisk smärta
  • Nociceptiv smärta
  • Akut smärta 
  • Neuropatisk smärta
  • Idiopatisk smärta 
CBD mot smärta

Hur fungerar CBD vid behandling av smärta?

Vissa studier har visat att CBD kan bidra till att minska kronisk smärta genom sin inflammationsdämpande effekt och genom att samverka med signalsubstansen. Forskare tror att CBD påverkar CB2-receptorena vilket leder till minskad inflammation och värk. Alternativt kan det bero på att CBD får kroppen att producera cannabinoider på naturlig väg.

En studie som gjordes på råttor visade att CBD-injektioner minskade smärtan vid kirurgiska ingrepp. En annan studie med råttor fann att CBD som intogs via munnen drastiskt minskade smärta och inflammation orsakad av ischias. En studie visade att råttor som behandlats med CBD kände mindre inflammatorisk smärta eftersom CBD påverkade smärtreceptorerna.

Inflammatorisk smärta 

Om leder eller muskler skadas kan inflammation uppstå i mjukvävnader. Smärtan upplevs som värkande eller dov och är lätt att lokalisera. Vanliga områden som drabbas av inflammatorisk smärta är händer, höfter, ländryggen och i axlarna.

Inflammation

Inflammation av olika slag kan leda till kronisk smärta. Inflammation är en av kroppens försvarsmekanismer. Ofta får man inflammation till följd av infektion men den kan även uppstå till följd av skada, allergi eller sjukdom. Om immunförsvaret inte lyckas bekämpa ett angrepp leder det till inflammation. Det område i kroppen som drabbas av inflammation får ofta sämre funktion och rörelseförmåga. Vanliga symptom är att det gör ont, blir svullet, kroppsdelen bli varm och får en röd eller rosa färg.

Kronisk ryggsmärta

Ryggont är den vanligaste formen av kronisk smärta. Det finns många olika orsaker till ryggsmärta. Den kan uppstå till följd av artrit, ryggskott, bältros, fibromyalgi och MS. Kronisk ryggsmärta kan också vara ett av symptomen vid olika former av cancer.

Nociceptiv smärta 

Om kroppen skadas fungerar nociceptiv smärta som en varningssignal. Exempel på nociceptiv smärta är den smärta som uppstår vid artros, ledvärk eller smärta i ländryggen. Denna typ av smärta kan även uppstå vid operation eller i samband med idrottsskador.

Mensvärk

Mensvärk är en typ av smärta som drabbar många kvinnor. Den är kronisk i bemärkelsen att den uppstår regelbundet i samband med menstruationscykeln. De kvinnor som drabbas av svår mensvärk har en så stark smärta att det blir svårt att genomföra vanligt arbete och vardagssysslor. I vissa svåra fall behöver man ta injektioner för att minska symptomen.

Akut smärta och CBD olja

Akut smärta är den typ av smärta vi upplever när vi exempelvis råkat lägga handflatan på en glödhet spisplatta. Det handlar alltså om smärta som uppstår plötsligt och som har att göra med att vi precis har skadat oss eller är på väg att skada oss. 

Det finns oftast goda skäl till att vi upplever denna typ av smärta och personer vars funktion för akut smärta är satt ur spel lever farligt. Utan akut smärta skulle vi hålla kvar handen på spisplattan tills det började lukta bränt. Akut smärta gör också att vi kan lära oss att inte upprepa det beteende som direkt orsakade smärtan; de flesta av oss har någon gång bränt sig på en spisplatta, men det innebär också att vi nu just därför är extra försiktiga när vi är i närheten av glödheta spisplattor.

Akut smärta är alltså allt som oftast inte något problem, utan snarare något vi ska vara tacksamma för att vi upplever. Ibland kan det dock finnas bra skäl att se till att slippa akut smärta så som när vi behöver dra ut en tand eller genomgå någon typ av operation. CBD-olja verkar dock inte vara effektivt mot akut smärta, men kan vara till hjälp i vissa fall när det kommer till de andra fyra kategorierna av smärta vi ska prata om härnäst.

Neuropatsik smärta och CBD olja

Om nervsystemet drabbas av sjukdom eller skadas kan neuropatisk smärta uppstå. Denna typ av smärta upplevs ofta som ilande, stickande eller brännande. Det är olika när smärtan uppstår – från någon dag till flera veckor efter skadetillfället. Smärtan uppträder ofta i skov vars intensitet och frekvens varierar. Ibland hittar man ingen särskild orsak till den neuropatiska smärtan.

Neuropatisk smärta är smärta som uppstår i och med ledinflammationer så som exempelvis ischias och karpaltunnelsyndrom. Även HIV, MS (Multipel Skleros), diabetes och olika typer av fysiska trauman orsakar neuropatisk smärta. 

Även här handlar det oftast om att kroppen signalerar till oss att någonting är fel. Lyckligt lottade som vi är så lever vi i modern tid. Detta innebär att smärta från exempelvis karpaltunnelsyndrom förhoppningsvis till slut leder till att vi uppsöker läkare och kan få till en operation som gör att vi blir av med både problemet och smärtan.

När det gäller neuropatisk smärta så finns det oftast – jämfört med det generella fallet vad gäller akut smärta – goda anledningar till att försöka lindra eller bli av med smärtan så snart den fått oss (eller vår läkare) att förstå vad som är fel och vad vi kan göra åt det. Att gå och lida i onödan medan vi väntar på att bli opererade känns ju exempelvis lite poänglöst.

Det är ju tyvärr också så att vissa typer av bakomliggande orsaker till neuropatisk smärta inte går att göra så mycket åt (exempelvis vad gäller vissa autoimmunsjukdomar). Finns det ingenting att göra åt orsaken till smärtan är det så klart av ännu större vikt att vi kan komma åt att lindra eller helt bli av med den. 

Enligt drugs.com finns det ett fåtal studier som visat på att cannabis minskade smärtnivån med över 30 procent för patienter med kronisk neuropatisk smärta. Det verkar dock som att det i många fall kan vara THC som fungerar smärtstillande. THC (till skillnad från CBD) är dock psykoaktivt, vilket gör att det inte är ett bra alternativ i alla lägen. Om en av poängerna med smärtstillningen exempelvis är att du ska kunna orka jobba så kanske det inte är så bra om du även blir hög.  

En studie på möss har visat att cannabisolja verkar kunna verka antiinflammatoriskt. Ytterligare en studie på möss med reumatism har visat att cannabisolja verkar minska både ledinflammation och smärta

En studie från 2013 visade även att cannabis kan lindra smärta som uppstår på grund av MS.

Ischias

Diskbråck i ryggen kan göra så att ischiasnerven trycks ihop. Detta leder till smärta ute i kroppen, ett symptom som då kallas för ischias. De kroppsdelar som kan drabbas är lår, fötter och underben. Själva smärtan uppstår dels genom mekaniskt tryck på ischiasnerven, dels genom en kemisk förändring i nerven och dess omgivning. Det finns olika förklaringar till ischias. Vanliga orsaker är skada på en broskskiva, ryggmärgsstenos eller bäckenfraktur. Ibland är det svårt att utreda vad orsaken är. Ischias kan behandlas med kirurgi, rehabilitering och läkemedel.

Artritsmärta

Ledinflammation, eller artritsmärta som det också heter, är ett tillstånd som tenderar att försämras med tiden. Artrit ger ofta smärta och svullnad i leder. Patienten kan drabbas av stelhet och rörelseförmågan minskar. Artrit behandlas med medicinering och fysioterapi och vissa patienter behöver opereras. Två typer av artrit är vanligt förekommande: artros och reumatoid artrit. Artros drabbar hela leden och särskilt ledbrosket. Det är en sjukdom som kan lindras genom träning. Om man har reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism som det också kallas, får man en inflammation som gör lederna stela.

CBD olja mot artros och MS. Kan CBD hjälpa?

Flera studier på människor och djur har visat att en kombination av CBD och THC kan minska smärtan vid MS och artros. I flera länder används en spray som innehåller CBD och THC för att minska smärta orsakad av MS. En studie på 47 försökspersoner med MS som fick behandling med Sativex spray, vilken innehåller CBD och THC, visade på betydande smärtlindring och minskade spasmer jämfört med placebogruppen. En annan studie slog fast att denna spray avsevärt minskade smärta vid både motion och vila samt ledde till en bättre sömnkvalitet hos 58 försökspersoner med kronisk ledgångsreumatism. 

En genomgång som gjordes 2014 av tidigare studieresultat argumenterade att CBD kan vara effektivt mot artros hos försöksdjur. Forskare visade 2016 att utvärtes bruk av CBD potentiellt kan lindra smärta och inflammation vid artros. En studie från 2017 indikerade att CBD verkar vara både effektivt och säkert vid behandling av artros.

Trots lovande kliniska resultat finns det i dagsläget inte tillräckligt med belägg för att fastslå att CBD mot artros är en effektiv behandling bland människor.

Multipel skleros

Multipel skleros, som oftast bara kallas MS, är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. MS uppträder ofta i skov där symtomen minskar efter någon vecka eller månad. Ofta utvecklas en funktionsnedsättning som är bestående. Den som drabbas av MS får skador på nervcellernas så kallade myelin. Dessutom får patienterna skador på blod-hjärnbarriären. Forskningen talar för att det handlar om en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad. Genetiskt arv och vissa miljöfaktorer kan leda till MS. Vanliga symptom vid MS är svaghet, spasmer, skälvningar, balanssvårigheter, känselbortfall, onormal trötthet och urinträngningar.

CBD och behandling av ALS

En studie vid Universidad Complutense de Madrid i Spanien visade att möss som hade ALS och fick behandling med CBD-olja utvecklade sjukdomen långsammare. En annan studie visade att CBD-olja kan ha positiv inverkan på nervsystemets förmåga att hantera de kemiska föreningar som är involverade i muskelrörelserna. Eftersom ALS-patienter får problem med motoriken inger detta hopp om att dessa personers rörelseförmåga skulle kunna förbättras med CBD-olja.

 Vad är ALS?

ALS är en sjukdom som gör att nervcellerna i ryggmärgen och hjärnan bryts ner, vilket leder till förlamning. Symtomen vid ALS varierar mycket från person till person. Vanligtvis börjar det med förlamning i en del av kroppen, till exempel en hand eller en fot. Därefter sprider sig förlamningen och slutligen når den andningsmuskulaturen. En variant av ALS påverkar först talet och därefter förmågan att svälja. Det finns i dagsläget inget botemedel mot ALS utan behandlingen fokuserar på att förlänga överlevnaden och behandla symtomen. 

Idiopatisk smärta och CBD olja

Sist, men inte minst, har vi även idiopatisk smärta, vilket är smärta där vi inte kan hitta något som verkar orsaka den. Det verkar här alltså handla om att det är något som är fel på olika smärtsignaleringssystem snarare än att kroppen signalerar verklig skada eller inflammation. 

Exempel på idiopatisk smärta är migrän, spänningshuvudvärk och fibromyalgi (ofta kännetecknat av kronisk trötthet och muskelvärk). 

När det kommer till idiopatisk smärta går felet på smärtsignaleringssystemet ofta inte att komma åt. Prio nummer ett blir därför ofta att hitta ett effektivt sätt att långsiktigt lindra, eller helt bli av med, smärta och värk – helst med så få och milda biverkningar som möjligt.

Samma studie från 2013 vi tidigare nämnde angående MS visade även att cannabis kan hjälpa också mot fibromyalgi

Det går idag inte att säga exakt hur effektiv CBD olja är mot migrän och spänningshuvudvärk, men “anekdotbevisen” är många och det är därför något som forskarna är fortsatt intresserade av. I en forskningsrapport från 2017 menade forskarna bakom rapporten att de preliminära forskningsresultat som nu finns att tillgå är tillräckliga för att motivera fler studier. 

Migrän

Migrän är en slags huvudvärk som skiljer sig från vanlig huvudvärk genom att vara mycket mer intensiv och smärtsam. Den är inte kronisk i bemärkelsen att den varar länge men den ligger som ett latent hot hos den som drabbas eftersom den kan utlösas när som helst. Det är inte helt känt varför vissa personer får migrän, men ofta utlöses den av stress, brist på sömn, temperaturförändringar och viss slags mat. En del personer som drabbas av migrän får en så kallad aura innan huvudvärken kommer. Auran är ett synfenomen som framträder på olika sätt. Det kan hända att detaljer i synfältets mitt försvinner, att man ser blixtar, sicksackmönster eller får dubbelseende. Man kan också få dallrande synintryck eller flimmer. När auran avtar kommer huvudvärken. Migrän drabbar oftare kvinnor än män. Nästan var femte kvinna men endast en av tio män drabbas av migrän.

CBD i samband med cancerbehandling

Det finns indikationer på att CBD i kombination med THC kan minska smärta bland cancerpatienter. Enligt en studie upplevde patienterna kraftigt minskad smärta om de gavs extrakt med både CBD och THC, jämfört med kontrollgruppen som bara fick THC-extrakt.CBD kan också bidra till att minska illamående och kräkningar vid kemoterapi, något som är mycket vanligt vid cancerbehandling. En annan studie visade att oral CBD-THC-spray minskade yrsel och illamående hos patienter som genomgick kemoterapi.

En provrörsstudie visade på ännu mer anmärkningsvärda resultat i kampen mot cancer. Den visade att koncentrerad CBD ökade celldöden bland bröstcancerceller. En annan studie påvisade CBD:s förmåga att motverka spridningen av aggressiva bröstcancerceller hos möss. Från provrörsstudier till en fullfjädrad klinisk studie med försökspersoner är sträckan emellertid lång och det kan ta tid innan några eventuella medicinska slutsatser kan dras.

Observera! Produkten nedanför är ej ett läkemedel och har inga medicinska effekter!


Källhänvisningar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/ https://www.drugs.com/medical-answers/cbd-oil-work-pain-relief-3515182/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/
https://www.drugs.com/medical-answers/cbd-oil-work-pain-relief-3515182/
https://www.semanticscholar.org/paper/The-pharmacologic-and-clinical-effects-of-medical-Borgelt-Franson/4d12db2a249cc22cb8e78f31586ff0036b8bce9d https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436334/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478794/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157290  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683763 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25699191  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16282192  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896326 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16983116 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997305/  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025276 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604192/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5209363/ 

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.