Fördelar med CBD

CBD olja mot smärta och värk

cbd smarta
Skriven av Peter Eriksson

Forskningen kring cannabisprodukter är fortfarande bristfällig, vilket till största del beror på att cannabis i de flesta länder är narkotikaklassat. Cannabis är krångligt att få tillstånd till att forska på och det är svårt att få forskningen finansierad. Även i USA, där nu cannabis legaliserats i vissa delstater, är cannabis fortfarande olagligt på nationell nivå, vilket fortsätter att påverkar forskningen negativt.

Men den forskning som finns på cannabisolja och smärtstillning ser ändå lovande ut: Enligt en ny studie använder 62 procent av de personer som använder CBD för medicinskt bruk det just mot smärta och värk. Främst handlar det då om att lindra kronisk smärta från exempelvis reumatism, artrit och andra typer av ledinflammationer som orsakar ledsmärta

Mer ny forskning är på gång och framtidsutsikterna för att kunna börja använda cannabisprodukter som ett alternativ till opiater och andra typer av smärtstillande mediciner ser ljus ut.

Eftersom det finns lite olika typer av smärta så ska vi prata om cannabis användbarhet mot smärta satt i relation till vilken typ av smärta det handlar om.

Vad är smärta?

Smärta delas oftast in i tre kategorier: 

  • Akut smärta 
  • Neuropatisk smärta 
  • Idiopatisk smärta 

Akut smärta och CBD olja

Akut smärta är den typ av smärta vi upplever när vi exempelvis råkat lägga handflatan på en glödhet spisplatta. Det handlar alltså om smärta som uppstår plötsligt och som har att göra med att vi precis har skadat oss eller är på väg att skada oss. 

Det finns oftast goda skäl till att vi upplever denna typ av smärta och personer vars funktion för akut smärta är satt ur spel lever farligt. Utan akut smärta skulle vi hålla kvar handen på spisplattan tills det började lukta bränt. Akut smärta gör också att vi kan lära oss att inte upprepa det beteende som direkt orsakade smärtan; de flesta av oss har någon gång bränt sig på en spisplatta, men det innebär också att vi nu just därför är extra försiktiga när vi är i närheten av glödheta spisplattor.

Akut smärta är alltså allt som oftast inte något problem, utan snarare något vi ska vara tacksamma för att vi upplever. Ibland kan det dock finnas bra skäl att se till att slippa akut smärta så som när vi behöver dra ut en tand eller genomgå någon typ av operation. CBD-olja verkar dock inte vara effektivt mot akut smärta, men kan vara till hjälp i vissa fall när det kommer till de andra två kategorier av smärta vi ska prata om härnäst.

Neuropatsik smärta och CBD olja

Neuropatisk smärta är smärta som uppstår i och med ledinflammationer så som exempelvis ischias och karpaltunnelsyndrom. Även HIV, MS (Multipel Skleros), diabetes och olika typer av fysiska trauman orsakar neuropatisk smärta. 

Även här handlar det oftast om att kroppen signalerar till oss att någonting är fel. Lyckligt lottade som vi är så lever vi i modern tid. Detta innebär att smärta från exempelvis karpaltunnelsyndrom förhoppningsvis till slut leder till att vi uppsöker läkare och kan få till en operation som gör att vi blir av med både problemet och smärtan.

När det gäller neuropatisk smärta så finns det oftast – jämfört med det generella fallet vad gäller akut smärta – goda anledningar till att försöka lindra eller bli av med smärtan så snart den fått oss (eller vår läkare) att förstå vad som är fel och vad vi kan göra åt det. Att gå och lida i onödan medan vi väntar på att bli opererade känns ju exempelvis lite poänglöst.

Det är ju tyvärr också så att vissa typer av bakomliggande orsaker till neuropatisk smärta inte går att göra så mycket åt (exempelvis vad gäller vissa autoimmunsjukdomar). Finns det ingenting att göra åt orsaken till smärtan är det så klart av ännu större vikt att vi kan komma åt att lindra eller helt bli av med den. 

Enligt drugs.com finns det ett fåtal studier som visat på att cannabis minskade smärtnivån med över 30 procent för patienter med kronisk neuropatisk smärta. Det verkar dock som att det i många fall kan vara THC som fungerar smärtstillande. THC (till skillnad från CBD) är dock psykoaktivt, vilket gör att det inte är ett bra alternativ i alla lägen. Om en av poängerna med smärtstillningen exempelvis är att du ska kunna orka jobba så kanske det inte är så bra om du även blir hög.  

En studie på möss har visat att cannabisolja verkar kunna verka antiinflammatoriskt. Ytterligare en studie på möss med reumatism har visat att cannabisolja verkar minska både ledinflammation och smärta

En studie från 2013 visade även att cannabis kan lindra smärta som uppstår på grund av MS.

Idiopatisk smärta och CBD olja

Sist, men inte minst, har vi även idiopatisk smärta, vilket är smärta där vi inte kan hitta något som verkar orsaka den. Det verkar här alltså handla om att det är något som är fel på olika smärtsignaleringssystem snarare än att kroppen signalerar verklig skada eller inflammation. 

Exempel på idiopatisk smärta är migrän, spänningshuvudvärk och fibromyalgi (ofta kännetecknat av kronisk trötthet och muskelvärk). 

När det kommer till idiopatisk smärta går felet på smärtsignaleringssystemet ofta inte att komma åt. Prio nummer ett blir därför ofta att hitta ett effektivt sätt att långsiktigt lindra, eller helt bli av med, smärta och värk – helst med så få och milda biverkningar som möjligt.

Samma studie från 2013 vi tidigare nämnde angående MS visade även att cannabis kan hjälpa också mot fibromyalgi

Det går idag inte att säga exakt hur effektiv CBD olja är mot migrän och spänningshuvudvärk, men “anekdotbevisen” är många och det är därför något som forskarna är fortsatt intresserade av. I en forskningsrapport från 2017 menade forskarna bakom rapporten att de preliminära forskningsresultat som nu finns att tillgå är tillräckliga för att motivera fler studier. 

Källhänvisningar

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/
  2. https://www.drugs.com/medical-answers/cbd-oil-work-pain-relief-3515182/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/
  4. https://www.drugs.com/medical-answers/cbd-oil-work-pain-relief-3515182/
  5. https://www.semanticscholar.org/paper/The-pharmacologic-and-clinical-effects-of-medical-Borgelt-Franson/4d12db2a249cc22cb8e78f31586ff0036b8bce9d
  6. https://www.semanticscholar.org/paper/The-pharmacologic-and-clinical-effects-of-medical-Borgelt-Franson/4d12db2a249cc22cb8e78f31586ff0036b8bce9d
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436334/

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.