Information

CBD vs THC

thc-vs-cbd-skillnad.jpg
Skriven av Peter Eriksson

Intresset för hälsofördelarna med CBD-olja har ökat kraftigt de senaste åren. CBD-olja ganska ofta även en mycket liten mängd THC.

Många frågar sig vad skillnaden mellan CBD och THC egentligen är. Vilken effekt har dessa ämnen på hälsan och är det överhuvudtaget lagligt?

CBD och THC är två helt skilda kemiska föreningar med den gemensamma nämnaren att de bägge kommer från cannabisplantan.

Hälsofördelarna har vi främst CBD att tacka för medan THC ger den berusningseffekt som förknippas med marijuana. 

Två välkända ämnen från cannabisplantan

CBD är en förkortning av cannabidiol och THC står för tetrahydrocannabinol. Bägge är naturliga föreningar som finns i cannabisväxter.

CBD utvinns som olja från hampaplantan och säljs som droppar, kapslar och extrakt eller som tillsats i exklusivt godis, kaffe, drinkar och andra produkter. Det finns även i många skönhetspreparat.

THC är den huvudsakliga psykoaktiva föreningen i marijuana. Det är den som ger känslan av ett rus. Ofta intas THC genom att man röker marijuana, men även den finns i form av oljor, matvaror, kapslar med mera.

Gemensamt för CBD och THC är att de interagerar med kroppens endocannabinoida system. Effekterna är dock mycket olika.

Kemisk sammansättning i CBD och THC

CBD och THC har egentligen exakt samma molekylära struktur:

 • 21 kolatomer
 • 30 väteatomer
 • 2 syreatomer

CBD och THC är så kallade isomerer. Det innebär att de har samma kemiska formel, C21H30O2, men olika struktur och farmakologiska egenskaper. En liten skillnad i hur atomerna sitter ihop i molekylen gör att CBD får en helt annan effekt i din kropp än THC.

Gemensamt för CBD och THC är att de kemiskt liknar din kropps egna endocannabinoider. Därför kan de interagera med dina cannabinoidreceptorer.

När CBD eller THC reagerar med cannabinoidreceptorerna frisätts signalsubstanser i din hjärna. Signalsubstanser sköter om kommunikationen mellan olika celler i kroppen. De är inblandade i processerna för hur din kropp känner smärta, sköter immunsystemet, handskas med stress, sömn och mycket annat.

Psykoaktiva komponenter

Likheten till trots har CBD och THC inte samma psykoaktiva effekter. Eller rättare sagt: CBD är inte en psykoaktiv förening. Du kan inte bli ”hög” av att ta CBD.

THC däremot binds samman med cannabinoid-1-receptorerna i hjärnan (de kallas även (CB1). När detta händer upplever du ett rus eller känsla av eufori.

CBD binds mycket svagt, om ens alls, till CB1-receptorerna. CBD kan rent av dämpa effekten av THC.

CBD och THC – vad är egentligen lagligt?

I västvärlden gör de flesta länder skillnad mellan CBD och THC när det gäller lagligheten.

Några länder har förvisso redan legaliserat cannabis men det är en ganska liten skara än så länge. THC förblir således förbjudet på de flesta håll, även om innehav inte alltid bestraffas. Hur straffbart det är skiljer sig från land till land. På många håll ger små innehav för personligt bruk inga rättsliga konsekvenser.

CBD däremot är lagligt på de flesta håll i Europa och i USA. Samtidigt är det en gråzon till följd av föråldrad lagstiftning och brist på prejudikat. I Sverige har Högsta Domstolen beslutat att CBD-olja som även innehåller THC ska narkotikaklassas. Ren CBD-olja är däremot helt laglig.

Läkemedelsverket klassar CBD som läkemedel. Det innebär att företag som säljer CBD måste ha tillstånd från Läkemedelsverket för att få sälja sina produkter. Eftersom sådana tillstånd bara ges för mediciner är försäljning till privatpersoner i praktiken förbjuden i Sverige. Därför marknadsförs flera CBD-oljor från utlandet, till exempel Tyskland.

Medan THC förblir olagligt kan vi räkna med att få se ytterligare debatt kring CBD i Sverige. Ny lagstiftning kan inte uteslutas.

Fungerar CBD utan THC?

CBD och THC har många gemensamma medicinska fördelar. Bägge kan användas mot liknande medicinska tillstånd och symptom. CBD orsakar emellertid inte de euforiska effekter som THC ger.

Av den anledningen är det många som föredrar CBD framför THC. Medan THC kan fungera som rekreationsdrog fungerar den mindre bra i vardagslivet på grund av den effekt den har på perceptionsförmågan, koordinationsförmågan och hjärnaktiviteten. CBD ger inte några sådana bieffekter. 

Som tur är fungerar CBD utmärkt utan THC. De hälsofördelar som man vill ha får man främst genom CBD och inte av THC, även om även THC har viss medicinsk effekt.

2018 godkände det amerikanska läkemedelsverket epilepsimedicinen Epidiolex. Det blev därmed den första receptbelagda medicin som innehåller CBD. Den används för att behandla sällsynta former av epilepsi som är svåra att kontrollera.

CBD påstås kunna användas mot:

 • Inflammation
 • Smärta
 • Epilepsianfall
 • Illamående
 • Migrän
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Psykos eller psykiska störningar
 • Ångest
 • Depression

THC används ibland mot:

 • Dålig aptit
 • Smärta
 • Spasmer
 • Illamående
 • Sömnsvårigheter
 • Ångest

Biverkningar

Forskningen har än så länge inte kunnat påvisa några negativa biverkningar av CBD, ens i större doser.

Det är inte helt ovanligt att man i början av en behandling får symptom som till exempel huvudvärk, feber och trötthet. Det sägs vara ett resultat av att kroppen gör sig av med toxiner och brukar vara övergående efter 1 till 3 dagar.

Forskningen har kunnat se vissa indikationer interaktion mellan CBD och andra mediciner. Mer forskning behövs för att säkerställa eventuella samband.

Till skillnad från CBD orsakar THC en hel del tillfälliga biverkningar:

 • Koordinationsproblem
 • Ökad hjärtfrekvens
 • Röda ögon
 • Långsammare reaktion
 • Muntorrhet
 • Minnesförlust

Långvarig användning av THC kan kopplas till långsiktiga negativa psykiatriska tillstånd. Tonåringar är särskilt känsliga för höga THC-intag.

Syns CBD och THC i drogtester?

Alla cannabinoider, CBD och THC i detta fall, lagras i kroppens fett. Både CBD och THC kan därför synas i ett drogtest. Hur länge spårämnen syns beror på hur mycket som konsumerats. Man brukar säga att det går att spåra dessa ämnen från någon dag upp till en månad eller mer efter att CBD respektive THC intagits.

De flesta vanliga drogtester upptäcker THC men det är inte alla tester som ger utslag på CBD. Många CBD-oljor innehåller en mycket liten mängd THC (<0,2 procent). Det innebär att du kan få ett utslag i ett drogtest ifall du använder en sådan olja. Vill du vara helt säker ska du välja en CBD-olja som är helt fri från THC.

Sammanfattning

Både CBD och THC kan ha medicinska fördelar. Det finns en tilltagande mängd forskning som pekar på fördelarna med CBD. 

Såvitt forskningen vet är CBD ett säkert preparat. THC däremot ger främst kortsiktiga bieffekter men kan även ha långsiktig inverkan på psyket. 

THC är förbjudet på många håll i världen, även om allt fler länder legaliserar användningen eller åtminstone inte bestraffar små innehav. CBD är lagligt i ett större antal länder, bland annat Sverige. Det finns dock fortfarande en gråzon, inte minst kring huruvida CBD ska klassas som läkemedel eller inte. På vissa håll i världen är även CBD förbjudet.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.