Information

Vad är cannabinoider?

cbd epilepsi
Skriven av Peter Eriksson

Om du är nyfiken på vad cannabinoider är och vilka effekter de har i hjärnan och kroppen så har du kommit helt rätt, för det är precis det vi tänkte ta en närmare titt på här!

Men innan vi ger oss i kast med cannabinoiderna ska vi dock först skaffa oss lite koll på vart de kommer ifrån.

Cannabis, marijuana eller hampa?

Du har säkert hört alla dessa tre termer nämnas i olika sammanhang och det är kanske inte så lätt att veta vad som är vad och vilka skillnaderna är. De olika namnen används ofta även lite slarvigt som om de vore synonymer, vilket bara är delvis sant. 

Såhär ligger det till:

Cannabis

Cannabis är samlingsnamnet för den plantfamilj som både marijuana och hampa tillhör. Så när någon pratar om cannabis kan de syfta antingen på marijuana eller på hampa, eller prata generellt om båda två.

Marijuana

När det kommer till marijuanaplantan innehåller den generellt sett relativt höga nivåer av cannabinoiden THC och medelhöga nivåer av cannabinoiden CBD (båda vilka vi ska återkomma till lite senare). 

Det finns tre olika typer av marijuana:

 • Marijuana Indica
 • Marijuana Sativas
 • Hybridvarianter av Indica och Sativas

De olika sorterna anses av många ha olika typer av effekter så som kroppsavslappning, respektive upplyftande av humör och ökad kreativitet och så vidare. Det verkar dock inte finnas något stöd i forskningen för att dessa effektskillnader skulle bero på vilken marijuanatyp det handlar om. De olika effekterna beror snarare på vilka olika cannabinoider och terpener (ytterligare en term vi ska återkomma till inom kort) den slutprodukt som konsumeras innehåller.

För dig som vill dyka djupare vad gäller skillnaderna mellan Marijuana Indica och Sativa kan du läsa mera om det här.

Hampa

Hampa är en typ av cannabis som generellt sett innehåller höga halter av CBD och låga halter THC. Det är dock bra att veta att produktnamn så som “hampaolja” inte är synonymt med “CBD-olja”; hampaolja kan innehålla antingen CBD eller THC, eller en blandning. Oftast utgörs dock hampaolja av en större andel CBD och en mindre andel THC, eller ingen THC alls. 

Ok, så nu är vi redo att prata om de verkligt intressanta grejerna, det vill säga cannabinoiderna.  

Olika kategorier av cannabinoider

Cannabinoider kan delas in i tre eller fyra huvudgrupper – lite beroende på hur man ser på det – baserat på hur de framställts:

 • Fytocannabinoider är cannabinoider som kommer från plantor, och det handlar då oftast om cannabis – d.v.s. marijuana och hampa. Men det kan vara intressant att veta är att det även finns en rad andra (men mindre vanliga när det kommer till konsumentprodukter) växter som innehåller olika typer av cannabinoider. 
 • Endogena cannabinoider, eller så kallat “kroppsegna” cannabinoider som tillverkas naturligt i din egen kropp. Cannabinoider fyller alltså redan en hel rad funktioner i din kropp, så det är ingen slump att även cannabinoider vi tillför kroppen utifrån får effekt på oss.
 • Syntetiska cannabinoider framställs i laboratorier.
 • Kanabishärmande substanser (“Cannabimimetics” på engelska) som i strikt mening inte är cannabinoider men som ändå interagerar med våra cannabinoidreceptorer om vi får i oss dem. I många fall när du läser om cannabinoider nämns inte denna fjärde kategori, men vi tycker ändå att den är värd att veta om.

CBD och THC

Det finns totalt över 100 olika cannabinoider och vars effekter på oss skiljer sig åt; en del är psykoaktiva (förändrar våra medvetandetillstånd) och andra inte.

De två viktigaste cannabinoiderna att känna till är THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol).

 • THC är psykoaktivt och orsakar alltså, på ren svenska, att du blir “hög”. THC är drogklassat i Sverige och alltså inte laglig att köpa, sälja, importera eller över huvud taget handskas med. Läs gärna vår artikel om vad svensk lagstiftning säger här.
 • CBD är inte psykoaktivt och går alltså inte att bli hög på. CBD-produkter, så som exempelvis CBD-olja (finns bland annat i kapselform), är lagliga i Sverige men bara så länge produkterna i fråga inte innehåller minsta spår av THC. Det kan vara bra att veta att vissa andra länders lagstiftning kan tillåta en liten andel THC, men vilket som sagt i så fall gör dem helt olagliga i Sverige – så, låt alltså gärna bli att försöka importera produkter som innehåller minsta lilla uns av THC!

  För dig som vill veta mer om skillnaderna mellan CBD och THC kan du läsa en av våra mer ingående artiklar på detta tema här. Och för dig som vill få en ordentlig genomgång av vad CBD egentligen är så kan du få det i den här artikeln.

Terpener – Har de betydelse för CBD olja

Terpener är ett samlingsbegrepp för aromer med olika lukt- och smakkaraktär (tänk alltifrån talldoft till citronsmak). Vi nämner terpener här därför att cannabis innehåller en hel uppsjö av dem och det verkar som att de olika typerna av terpener även är med och påverkar hur cannabinoiderna påverkar oss.   

När det kommer till THC:s psykoaktiva effekter har forskningen visat att terpener – som det som sagt finns gott om i cannabis – är med och påverkar de psykoaktiva effekter som uppstår. Denna påverkan kallas ofta för “entourage-effekten”. Om terpenerna även är med och påverkar de, icke-psykoaktiva, effekter CBD har i våra kroppar och hjärnor är däremot en fråga forskarna fortfarande försöker hitta svar på.

Hur cannabinoider interagerar med kroppen och hjärnan

Vad alla cannabinoider (och, som sagt, även “kannabishärmande substanser”) har gemensamt är att de aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer. Våra cannabinoidreceptorer kan liknas vid lås och cannabinoiderna vid nycklar som passar perfekt i låsen. 

Det finns misstankar om att vi har ett flertal olika cannabinoidreceptorer, med det är än så länge bara två olika typer som forskarna definitivt lyckats fastslå och – kanske lite fantasilöst kan tyckas – valt att kalla CB-1 respektive CB-2.

 • CB-1-receptorerna finns främst i hjärnan och i våra fortplantningssystem, men även till viss del i våra övriga organ. Det verkar som att det är CB-1-receptorerna som är involverade när cannabinoider orsakar eufori, det vill säga att vi blir “höga”. Men de verkar inte vara inblandade när det kommer till CBD, som vi ju inte kan bli höga på.
 • CB-2-receptorerna håller till i vårt immunsystem och finns i störst koncentration i mjälten. Det verkar vara denna typ av cannabinoidreceptor som gör att cannabisplantan har antiinflammatoriska – och eventuellt även andra terapeutiska – egenskaper.

CBD olja och potentiella hälsoeffekter

Forskningen på cannabinoider är ännu bara i sin linda, men här har vi sammanställt en lista med bara några av de hälsoeffekter forskningen börjat kunna visa på att just CBD (cannabidiol-cannabinoiden) verkar kunna ha:


Är du intresserad av att läsa mer om CBD olja vad gäller positiva, såväl som potentiellt negativa, hälsoeffekter så kan du läsa en hel artikel om det här.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.