Nyheter

Företag i USA säljer CBD-tillskott i mat och dryck trots ett nationellt förbud

Skriven av Peter Eriksson

Medicinsk cannabis har legaliserats i flera amerikanska delstater. Men hur är det egentligen med CBD-tillskott i mat och dryck? Den federala regeringen har förbjudit alla dessa produkter på nationell nivå. Washington Post har däremot kunnat konstatera att det finns tolkningsföreträde i lagen. 

Debatten om medicinsk cannabis har funnits länge i stora delar av världen. På senare år har CBD-oljor och liknande produkter tagit allt större plats i samhällsdebatten. CBD-produkter innehåller till skillnad från medicinsk cannabis inte THC, vilket är den aktiva komponenten som skapar berusningstillståndet.

Den federala regeringen i USA har gjort sin ståndpunkt tydlig vad gäller CBD och mat. Företag får inte marknadsföra och sälja dessa produkter. En enkel Googlesökning visar dock att det finns företag som trotsar lagstiftarna.  

Oki är namnet på ett företag som säljer CBD-tillskott i mat och dryck. Ur ett ekonomiskt perspektiv har de mycket att vinna på detta. De kan nämligen sälja produkter med betydligt högre marginaler när de använder sig av detta tillskott.

Konsekvenserna av deras agerande är svåra att urskilja. Myndigheten som reglerar försäljningen verkar nämligen inte själva veta hur de ska handskas med problemet. Washington Post får inget svar när de frågar om vad som krävs för att de ska agera.

Myndigheten låter sig i vilket fall meddela att de arbetar med en handlingsplan för att komma till bukt med problemet. 

Företagen kan under tiden utnyttja deras brist på handlingskraft. Det är inte någon hemlighet att marknaderna för hälsa och välmående är på uppgång, säger en återförsäljare som låter sig intervjuas. Vissa personer skulle till och med hävda att detta är en ny form av lyxkonsumtion. 

Samtidigt förhåller sig banker och andra kreditföretag kritiskt till vissa kunder som säljer CBD-produkter. En återförsäljare kan därför få problem med att hitta en bank som vill associera sitt varumärke med den här marknaden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att CBD-produkter i allmänhet är lite av en huvudvärk för delstaterna i USA. En huvudvärk som eskaleras av att den nationella myndigheten verkar sakna handlingskraft.  

Källa: https://www.washingtonpost.com/business/2019/06/24/cbd-infused-food-beverages-are-still-illegal-under-us-law-so-why-are-they-everywhere/

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.