Nyheter

Företag i USA säljer CBD-tillskott i mat och dryck trots ett nationellt förbud

Skriven av Peter Eriksson

Medicinsk cannabis har legaliserats i flera amerikanska delstater. Men hur är det egentligen med CBD-tillskott i mat och dryck? Den federala regeringen har förbjudit alla dessa produkter på nationell nivå. Washington Post har däremot kunnat konstatera att det finns tolkningsföreträde i lagen. 

Debatten om medicinsk cannabis har funnits länge i stora delar av världen. På senare år har CBD-oljor och liknande produkter tagit allt större plats i samhällsdebatten. CBD-produkter innehåller till skillnad från medicinsk cannabis inte THC, vilket är den aktiva komponenten som skapar berusningstillståndet.

Den federala regeringen i USA har gjort sin ståndpunkt tydlig vad gäller CBD och mat. Företag får inte marknadsföra och sälja dessa produkter. En enkel Googlesökning visar dock att det finns företag som trotsar lagstiftarna.  

Oki är namnet på ett företag som säljer CBD-tillskott i mat och dryck. Ur ett ekonomiskt perspektiv har de mycket att vinna på detta. De kan nämligen sälja produkter med betydligt högre marginaler när de använder sig av detta tillskott.

Konsekvenserna av deras agerande är svåra att urskilja. Myndigheten som reglerar försäljningen verkar nämligen inte själva veta hur de ska handskas med problemet. Washington Post får inget svar när de frågar om vad som krävs för att de ska agera.

Myndigheten låter sig i vilket fall meddela att de arbetar med en handlingsplan för att komma till bukt med problemet. 

Företagen kan under tiden utnyttja deras brist på handlingskraft. Det är inte någon hemlighet att marknaderna för hälsa och välmående är på uppgång, säger en återförsäljare som låter sig intervjuas. Vissa personer skulle till och med hävda att detta är en ny form av lyxkonsumtion. 

Samtidigt förhåller sig banker och andra kreditföretag kritiskt till vissa kunder som säljer CBD-produkter. En återförsäljare kan därför få problem med att hitta en bank som vill associera sitt varumärke med den här marknaden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att CBD-produkter i allmänhet är lite av en huvudvärk för delstaterna i USA. En huvudvärk som eskaleras av att den nationella myndigheten verkar sakna handlingskraft.  

Källa: https://www.washingtonpost.com/business/2019/06/24/cbd-infused-food-beverages-are-still-illegal-under-us-law-so-why-are-they-everywhere/

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.