Nyheter

Högre krav på företag som säljer CBD i Storbritannien

Skriven av Peter Eriksson

CBD-produkternas popularitet har skapat en del problem. FSA, som är Storbritanniens motsvarighet till Livsmedelsverket, har därför ställt högre krav på företag som säljer CBD-produkter. Företagen måste bli bättre på att märka deras sortiment med korrekta innehållsförteckningar.

FSA har för närvarande avrått gravida från att köpa CBD-produkter. Den här avrådan gäller också personer som tar mediciner och de som har en sviktande hälsa. Myndighetens råd till den övriga delen av befolkningen är att inte använda mer än 70 mg per dag.

Dessa riktlinjer kan härledas till deras bristande kontrollmöjligheter. Marknadens aktörer måste nämligen ansöka till FSA för att få deras produkter godkända. Under denna process sker också tester och analyser för att säkerställa att det inte finns något farligt innehåll.

Deadline för dessa ansökningar är satt till 31 mars 2021. De företag som inte har ansökt om tillstånd tills dess riskerar att bli försatta i konkurs. FSA kommer nämligen i detta fall ta bort deras produkter från den brittiska marknaden.

Myndigheten verkar dock inte vara ute efter att förbjuda CBD

En talesperson för FSA säger att de redan har sett vissa positiva hälsofördelar med CBD. Denna åtgärd handlar främst om att säkerställa kvalitet samt öka transparensen.

En kvalitetsgranskning blir allt mer nödvändig på grund av det ökande utbudet. Idag finns det en rad olika CBD-produkter på marknaden. Detta inkluderar bland annat oljor, godis och olika drycker. Det finns dessutom många olika hudvårdsprodukter.

Det är med andra ord produkterna som finns tillgängliga för allmänheten som ska granskas. Personer som har fått recept på att ta läkemedel med CBD kommer inte påverkas av denna åtgärd. Granskningen innefattar inte heller personer som har fått cannabis utskrivet på recept.

Tilläggas bör dock att CBD och cannabis inte är samma sak. CBD innehåller nämligen inte THC, vilket är det ämne som försätter användaren i ett berusningstillstånd.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.