Nyheter

Högre krav på företag som säljer CBD i Storbritannien

Skriven av Peter Eriksson

CBD-produkternas popularitet har skapat en del problem. FSA, som är Storbritanniens motsvarighet till Livsmedelsverket, har därför ställt högre krav på företag som säljer CBD-produkter. Företagen måste bli bättre på att märka deras sortiment med korrekta innehållsförteckningar.

FSA har för närvarande avrått gravida från att köpa CBD-produkter. Den här avrådan gäller också personer som tar mediciner och de som har en sviktande hälsa. Myndighetens råd till den övriga delen av befolkningen är att inte använda mer än 70 mg per dag.

Dessa riktlinjer kan härledas till deras bristande kontrollmöjligheter. Marknadens aktörer måste nämligen ansöka till FSA för att få deras produkter godkända. Under denna process sker också tester och analyser för att säkerställa att det inte finns något farligt innehåll.

Deadline för dessa ansökningar är satt till 31 mars 2021. De företag som inte har ansökt om tillstånd tills dess riskerar att bli försatta i konkurs. FSA kommer nämligen i detta fall ta bort deras produkter från den brittiska marknaden.

Myndigheten verkar dock inte vara ute efter att förbjuda CBD

En talesperson för FSA säger att de redan har sett vissa positiva hälsofördelar med CBD. Denna åtgärd handlar främst om att säkerställa kvalitet samt öka transparensen.

En kvalitetsgranskning blir allt mer nödvändig på grund av det ökande utbudet. Idag finns det en rad olika CBD-produkter på marknaden. Detta inkluderar bland annat oljor, godis och olika drycker. Det finns dessutom många olika hudvårdsprodukter.

Det är med andra ord produkterna som finns tillgängliga för allmänheten som ska granskas. Personer som har fått recept på att ta läkemedel med CBD kommer inte påverkas av denna åtgärd. Granskningen innefattar inte heller personer som har fått cannabis utskrivet på recept.

Tilläggas bör dock att CBD och cannabis inte är samma sak. CBD innehåller nämligen inte THC, vilket är det ämne som försätter användaren i ett berusningstillstånd.

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.