Information

CBD-olja och apoteket. Säljer apotek CBD? Apotea, Hjärtat, Kronans m.m. 2024

Skriven av Peter Eriksson

 Kan man köpa CBD på apoteket?

De etablerade apoteken i Sverige säljer främst CBD som receptbelagda läkemedel. 

Läkemedlen heter Epidyolex och Sativex (CBD är dock inte den enda aktiva komponenten i dessa läkemedel). De används främst för att behandla krampanfall hos personer med MS och epilepsi. 

Som privatperson kan du endast köpa serum och hudkrämer med CBD.  

Apotea, Apoteket Hjärtat och Kronans Apotek har ett litet utbud av dessa produkter. De säljs online och finns inte i butik. 

Lloyds Apotek och Apotek365 saknar däremot utbud. 

Du kan också handla hampfröolja eller ”hemp seed oil” i en rad olika hälsokostbutiker.

Vart kan man köpa CBD olja?

Här har vi listat fyra leverantörer som säljer CBD olja, helt utan THC.

 1. Natural Hemp Life – CBD Olja Fullspektrum 5%
 2. Naturecan – 5% CBD-olja
 3. Raw Organics – CBD Olja 5%
 4. Herbmed – CBD Olja – Balance 05 (500 mg CBD)

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2,5mg CBD per droppe
 • 1-2 vardagars leveranstid
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk, vegansk

Använd rabattkoden ”ALLTOMCBD” för 10% rabatt

(Gäller ej för paketpris eller reavaror)

Köp 4 för priset av 3, spara 25%

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2 mg CBD per droppe
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk MCT-bärare
 • Oberoende testad
 • Lämplig för vegetarianer och veganer
 • Tillverkad med ingredienser av högsta kvalitet

Använd rabattkoden ”ALLTOMCBD” för 15% rabatt
Använd rabattkoden ”ALLT3FOR2” – 3 för priset av 2

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 2 mg CBD per droppe
 • 0% THC – Helt laglig
 • Ekologisk och vegansk
 • Innehåller ca. 275 droppar
 • 10 ml flaska

Beställ innan 14:00 för snabb leverans inom 5 dagar

Information

 • 500mg fullspektrum
 • 1 droppe innehåller 2,5mg CBD
 • 10 ml per flaska
 • Baserad på organisk olivolja

Kan man köpa CBD-olja på apotek online?

Du kan endast köpa serum och hudkrämer på svenska online apotek.

Läkemedelsverket har nämligen bestämt att svenska företag och apotek inte får sälja CBD-olja som inhaleras eller intas genom munnen (med undantag för de receptbelagda läkemedlen). Livsmedelsverket har i sin tur förbjudit CBD i mat och dryck. 

Man kan däremot ansöka om tillstånd för att få sälja och marknadsföra denna typ av olja. En sådan ansökan innefattar dock tester och beslut i flera instanser, vilket gör det väldigt svårt att erhålla ett tillstånd. 

Vi måste dessutom ta hänsyn till narkotikalagstiftningen i den här frågan. Högsta domstolen har nämligen beslutat att oljorna inte får innehålla THC överhuvudtaget.  

De svenska återförsäljarna som säljer CBD-olja verkar därför nästan alltid i andra länder. Dessa återförsäljare verkar däremot inte som apotek, utan som privata företag.

Du kan handla oljor hos Naturecan och Natural Hemplife. 

Du kan handla lagligt av dessa företag. Som konsument måste du dock försäkra dig om att produkterna inte innehåller THC.

Kommer det finnas ett mer lättillgängligt utbud i framtiden?

Det är svårt att ge ett tvetydligt svar på den frågan. Vi kommer förmodligen inte kunna besvara frågan förens det finns tillräckligt med forskning.

På Läkemedelsverkets hemsida belyser man det otillräckliga forskningsläget. De påstådda fördelarna med att använda CBD-produkter kan ännu inte bevisas.

Samtidigt har myndigheterna hittils funnit bevis för att CBD enbart kan vara effektivt för en del specifika sjukdomstillstånd så som epilepsi och MS. Läkemedelsverket har därför beslutat att klassificera CBD som en godkänd komponent i vissa läkemedel, dessa läkemedel är receptbelagda.

På så vis finns de en del svårigheter för de konsumenter som inte har dessa specifika sjukdomstillstånd. Du kan som vi redan har nämnt inte köpa CBD-olja i svenska butiker eller apotek.

Det bör också tilläggas att Läkemedelsverket avråder från självmedicinering. 

Forskningen är en viktig del i den här frågan. En minst lika viktig del gäller lagstiftningen. I dagsläget kan man säga att beslutsfattningen haltar. 

Med flera bevisade hälsofördelar kommer förmodligen lagstiftarna kunna ta ett mer konsekvent beslut. 

Det går inte heller att förringa rösterna hos den allmänna opinionen. Många människor verkar relatera den här frågan med cannabis. 

Apotekets riktlinjer 

Apoteket genomför alltid en omfattande kvalitetskontroll innan de lägger till produkter i deras utbud. CBD-produkter måste därför först bli tillåtna att sälja i Sverige. I ett andra steg kommer Apoteket testa leverantörernas produkter för att se om de är säkra och fyller ett behov på marknaden.

 1. Behovskontroll

I det här steget kontrollerar man om produkten kan bidra till en bättre hälsa och om det finns en efterfrågan på marknaden.

 1. Leverantörsgranskning

Apoteket tillämpar flera granskningar. Det handlar bland annat om kvalitet och ursprung. Produkten måste tillverkas under sjysta villkor. Detta inkluderar bland annat löner och arbetarnas villkor. Ibland får företagen en chans till förbättring innan produkten kan godkännas.

 1. Innehållskontroll

Vad är produktens funktion? Det marknadsförda syftet måste stämma överens med innehållet. I det här steget tillämpar man flera tester som ämnar besvara dessa frågor. Man använder sig dessutom av flera olika granskare.

 1. Skonsamhetsgranskning

Under denna kategori genomför man ytterligare kontroller för att försäkra sig om att produkten är skonsam mot personer med allergier.

 1. Miljöpåverkan

Detta steg innefattar granskning av miljöpåverkan av både interna och externa aktörer. Apoteket tillhandahåller en egen expertpanel som bedömer om produkten är miljövänlig. De tar även in externa aktörer som kan ge en andra åsikt inom ämnet. Både produkten och dess förpackning bör vara skonsamma mot miljön.

 1. Intern personalgranskning

Apoteket strävar alltid efter att ge kunderna den bästa servicen. Personalen måste därför ha god kunskap om produktutbudet. Detta steg innefattar därför en intern granskning för att se om personalen kommer kunna ge kunderna tips och råd om den nya produkten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att apoteken har omfattande krav på varje specifik produkt. Det företag som exempelvis vill sälja CBD-oljor måste därför investera mycket pengar i att ta fram en produkt som uppfyller samtliga kriterier. 

Det nuvarande forskningsläget

Vi har redan nämnt att vissa sjukdomstillstånd kan lindras med CBD, så som epilepsi och MS. Receptbelagda läkemedel finns därför tillgängliga för patienter med dessa sjukdomar.  

En studie från European Journal of Pain visade att CBD kan mildra smärta och inflammation till följd av artrit. En annan studie har kunnat visa att samma ämne kan lindra inflammatorisk- och neurologisk smärta. Dessa typer av smärtor representerar de kroniska smärtor som är svårast att lindra.

Alla dessa studier har emellertid endast genomförts på djur. Det behövs därför fler studier som genomförs på människor. 

Varför genomförs inte mer forskning med anledning av ämnets popularitet?

Det har redan genomförts ett stort antal studier. Det finns dock flera faktorer att ta i beaktande när man genomför dessa studier. Forskarna måste bland annat bestämma sig för vad de ska mäta. Det kan exempelvis vara svårt att genomföra en studie som påvisar samtliga fördelar som ett ämne sägs inneha.

Studien ska sedan tolkas av personer som är kunniga inom området. Det är inte alls säkert att samtliga personer kommer fram till samma slutsats av resultatet. Det kan också finnas andra studier som motbevisar vad man har kommit fram till. 

I dagsläget verkar det främst finnas personliga utsagor från CBD-användare. Vi kan inte dra några slutsatser från deras berättelser. Deras upplevelser måste ingå i en större studie, med ett fastställt mål, för att vi ska kunna dra några slutsatser.

En del återförsäljare menar att man kan lindra ångest, depression och sömnproblem. Den här typen av marknadsföring saknar forskningsunderlag. Ett annat problem är att du som konsument inte kan vara säker på vad du köper.

Det rådande osäkra läget, både vad gäller forskning och lagstiftning, gör att flera länders myndigheter inte övervakar den här typen av verksamhet. Samtidigt finns det företag som förlägger deras verksamhet i länder med extra svag bevakning.  

Andra åsikter

New York Times har skrivit en artikel som diskuterar forskningsläget ur olika perspektiv. De har bland annat intervjuat forskare och delat in de påstådda hälsofördelarna i olika kategorier. De kommer till slutsatsen att forskningen inte kan bevisa att CBD motverkar ångest, depression, sömnproblem eller posttraumatiskt stressyndrom.

En läkare menar att CBD har blivit populärt för att den har milda biverkningar. Detta gäller främst för behandlingar som ofta kräver läkemedel som i längden kan vara skadliga för kroppen.

Forskare genomförde ett projekt enligt standardmodellen när CBD godkändes som en del i ett läkemedel som behandlar epilepsi. Standardmodellen innebär att man ger läkemedlet till en del av försöksgruppen, medan den andra delen får ett verkningslöst läkemedel.

Standardmodellen innebär dessutom att varken forskarna eller försökspersonerna vet vem som har fått det riktiga läkemedlet. Detta kontrolleras dock i efterhand för att se om läkemedlet fungerar. 

Denna studie innefattade 516 patienter. Man kunde tydligt se att personerna som fått det riktiga läkemedlet hade haft mindre anfall. 

Som vi tidigare har nämnt saknar många studier den här typen av genomföranden. Många studier har istället endast genomförts på djur. 

Kan det vara farligt att ta CBD, trots det bristande forskningsunderlaget?

En läkare som tidningen intervjuade menade att ren olja förmodligen saknar riskfaktorer. Några droppar olja kommer förmodligen varken göra från eller till. Läkaren menar att eventuella hälsofördelar förmodligen handlar om en placeboeffekt. 

Det finns dock andra riskfaktorer. Oljan kan innehålla spår av ämnen som inte är särskilt vänliga mot kroppen. Denna problematik förstärks av att det inte finns någon myndighet som övervakar den här typen av verksamhet. 

Ett annat problem kan utgöra att oljan är verkningslös. Personer som exempelvis lider av psykisk ohälsa bör istället söka professionell hjälp för deras problem. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi försökt ge en objektiv bild i denna fråga. Rent praktiskt kan det vara svårt att ge konsumenter och privatpersoner några rekommendationer. Som vi har nämnt saknas det ett tydligt forskningsunderlag.

Ett annat problem är att lagstiftningen endast tillåter CBD-produkter som inte innehåller THC. Detta skapar en problematik med tanke på att en del produkter kan innehålla spår av THC. I USA får däremot produkterna innehålla upp till 0,3% THC.

Som konsument bör du därför vara försiktig när du handlar oljor och dylikt. Du bör även vara vaksam på myndigheternas utlåtanden. Det kommer med stor sannolikhet komma nya regelförändringar inom de närmaste åren. Om du ska köpa produkter bör du tänka på att de inte får innehålla THC och att de är syntetetiskt framställda. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det kommer dröja innan du kan besöka ditt lokala CBD-apotek med jämna mellanrum. I framtiden kanske det endast är öppettiderna som kommer utgöra ett problem när du ska fylla på ditt förråd. 

Öppettiderna bör visserligen inte vara ett problem om även livsmedelsbutiker som ICA får försäljningstillstånd. 

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.