Information

Så använder man CBD-olja – en guide för dosering

CBD olja dosering
Skriven av Peter Eriksson

Det finns många olika styrkor på CBD-olja – från 2 procent upp till 15 procent. Vilken dos som är rätt beror på ett antal faktorer och är mycket individuellt. Du måste därför själv hitta rätt dosering av cbd oljan genom att börja försiktigt och sedan gradvis öka antalet droppar per dag.

Hur mycket CBD olja ska man ta?

 • Börja med 1 droppe per dag. Tillverkarna har ibland blandade budskap om hur mycket CBD man ska ta. Ofta är rekommenderad dos 1-4 droppar per dag. Eftersom CBD handlar om att uppnå balans i kroppen är större dos inte nödvändigtvis bättre. Det handlar om att hitta rätt nivå i doseringen. Vilken dos som är ”rätt” beror dels på oljans sammansättning, dels på hur mottaglig din kropp är för CBD-oljan.

Vad ska man titta på?

Faktorer i CBD oljan

 • Koncentration av CBD: Brukar variera från 2 till 15 procent. ”Naturlig” CBD-koncentration ligger på 3 procent. Ju högre koncentration desto färre droppar behöver du ta per dag. Det är bra att börja med en låg koncentration av CBD.
 • Ren CBD vs fullspektrum: En CBD-olja som är av typen fullspektrum kan påverka kroppen även på andra sätt än genom CBD.
 • Typ av planta: Om det är en fullspektrum-olja du tar kommer typen av cannabisplanta som oljan utvunnits ur att påverka oljans sammansättning.

Individuella faktorer

 • Mottaglighet: Varje individ är unik och alla reagerar inte lika lätt på CBD. Vissa känner av en effekt nästan på en gång medan andra behöver större doser innan de upplever någon skillnad.
 • Vana av att ta CBD: Om du använt CBD ett tag har din kropp hunnit vänja sig. De flesta ökar dosen gradvis. Vissa väljer att trappa ner doseringen en aning efter att ha passerat den optimala nivån.
 • Orsak till intag av CBD: Kroppen kan behöva olika dos beroende på varför CBD-oljan tas. Är det för att få bättre sömn, lindra smärta, bota ångest, epilepsi eller i samband med cancer behandling? I samtliga fall gäller det att prova sig fram.
 • Hur du tar CBD: Tar du CBD genom att lägga den under tungan, i maten eller som CBD-kapslar? Hur du intar din CBD-olja kommer att påverka hur lätt kroppen kan ta upp den och därmed vilken dos som är bäst.

OBS: Det är skillnad på CBD olja-dosering som hälsokost jämfört när CBD tas som medicin. I USA finns till exempel medicin mot epilepsi som innehåller CBD. För denna typ av medicin är det tillverkarens doseringsangivelse som gäller.

Så hittar du rätt dosering av CBD olja

Trots att det är många faktorer som påverkar finns det vissa generella riktlinjer. Så här gör du för att hitta en dos som passar dig bäst:

 • Börja försiktigt: Det tar ett tag innan kroppen vant sig. Ta en droppe morgon och kväll.
 • Öka gradvis: Efter tre dagar kan du utöka dosen CBD med en droppe per tillfälle. När det gått ytterligare tre dagar ökar du igen o.s.v.
 • Följ planen: Håll koll på hur många droppar du tagit och vilken dag du ökade dosen. Bäst är om du kan skriva ner det på ett papper så att du snabbt hittar rätt dos. Många CBD-olja-tillverkare skickar med en färdiggjord plan som du kan följa.
 • Överdriv inte: Det är inte meningen att du ständigt ska öka dosen. När du upplever att du uppnått en balans är det dags att sluta höja antalet droppar. Eventuellt kan du då även minska antalet droppar per dag.

Tips: När du tagit CBD-olja några dagar ska du känna dig pigg om du tar rätt dos. Ifall du känner dig trött, slö eller utmattad tar du troligtvis för stor dos CBD. Minska då gradvis tills du hamnar på rätt mängd CBD för just din kropp. Följ tillverkarens instruktioner och överskrid inte den maximala rekommenderade dosen.

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.