Nyheter

Mobilapplikation hjälper användare av medicinsk cannabis att hitta rätt

Skriven av Peter Eriksson

Det kan vara en svår uppgift för patienter att hitta rätt sort av medicinsk cannabis. Den ökande legaliseringen av cannabis har nämligen skapat ett stort utbud på marknaden. Mobilapplikationen Tetragram hjälper människor att välja utifrån deras egna preferenser. 

En man i Maryland, USA var med om en svår bilolycka 2003. Mannen, som heter Otha Smith III, har därefter levt med kronisk smärta. Han behandlades först med starka receptbelagda läkemedel.

När han istället fick receptbelagd medicinsk cannabis visste han lite om drogens olika komponenter. Han hade visserligen kunskap om att det är THC som skapar berusningstillståndet. Han visste däremot inte att medicinsk cannabis innehåller så kallade terpener, som bland annat avgör hur man reagerar på drogen.

Dessa terpener, eller terpenoider, förekommer också i CBD-produkter. Terpenerna kan exempelvis påverka hunger, avslappning, sömn och ha antiinflammatoriska effekter. Dessa effekter tenderar att variera i olika produkter. Patienter som får medicinsk cannabis utskrivet är däremot inte alltid medvetna om dessa skillnader.

Det var i ljuset av denna insikt som Otha Smith III skapade Tetragram. Branschexperter menar att denna mobilapplikation på sikt kan bli ett mycket viktigt inslag i cannabisdebatten. I nuläget är det nämligen svårt att samla in data gällande medicinsk cannabis.

Många användare vill inte dela med sig av deras erfarenheter. Andra användare tenderar att överdriva deras erfarenheter av drogen. Ett annat problem är att många människor ger upp efter att de endast har testat en produkt. Det kan exempelvis handla om att de får en negativ biverkning, som förstärks av en specifik produkt.

Tetragram listar bland annat lättlästa innehållsförteckningar. Användarna av applikationen kan på ett enkelt sätt registrera och följa de olika produkterna de har använt. De kan också kartlägga deras specifika symtom för att sedan matcha dessa med personliga preferenser.

Tetragram har fler än 400 användare. Lanseringen av mobilapplikationen har gått saktare än förväntat på grund av den rådande pandemin. 

Källa: https://www.washingtonpost.com/local/maryland-teams-app-journals-composition-of-medical-cannabis/2020/08/22/e5c99162-e477-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html

Om skribenten

Peter Eriksson

Passionerad kring CBD. Min resa inom hälsa började många år sedan. Idag är det en strävan efter optimering, att hela tiden lyfta sig och bli bättre. CBD är en utav de mest intressanta ämnena inom hälsa.