Nyheter

Mobilapplikation hjälper användare av medicinsk cannabis att hitta rätt

Skriven av Peter Eriksson

Det kan vara en svår uppgift för patienter att hitta rätt sort av medicinsk cannabis. Den ökande legaliseringen av cannabis har nämligen skapat ett stort utbud på marknaden. Mobilapplikationen Tetragram hjälper människor att välja utifrån deras egna preferenser. 

En man i Maryland, USA var med om en svår bilolycka 2003. Mannen, som heter Otha Smith III, har därefter levt med kronisk smärta. Han behandlades först med starka receptbelagda läkemedel.

När han istället fick receptbelagd medicinsk cannabis visste han lite om drogens olika komponenter. Han hade visserligen kunskap om att det är THC som skapar berusningstillståndet. Han visste däremot inte att medicinsk cannabis innehåller så kallade terpener, som bland annat avgör hur man reagerar på drogen.

Dessa terpener, eller terpenoider, förekommer också i CBD-produkter. Terpenerna kan exempelvis påverka hunger, avslappning, sömn och ha antiinflammatoriska effekter. Dessa effekter tenderar att variera i olika produkter. Patienter som får medicinsk cannabis utskrivet är däremot inte alltid medvetna om dessa skillnader.

Det var i ljuset av denna insikt som Otha Smith III skapade Tetragram. Branschexperter menar att denna mobilapplikation på sikt kan bli ett mycket viktigt inslag i cannabisdebatten. I nuläget är det nämligen svårt att samla in data gällande medicinsk cannabis.

Många användare vill inte dela med sig av deras erfarenheter. Andra användare tenderar att överdriva deras erfarenheter av drogen. Ett annat problem är att många människor ger upp efter att de endast har testat en produkt. Det kan exempelvis handla om att de får en negativ biverkning, som förstärks av en specifik produkt.

Tetragram listar bland annat lättlästa innehållsförteckningar. Användarna av applikationen kan på ett enkelt sätt registrera och följa de olika produkterna de har använt. De kan också kartlägga deras specifika symtom för att sedan matcha dessa med personliga preferenser.

Tetragram har fler än 400 användare. Lanseringen av mobilapplikationen har gått saktare än förväntat på grund av den rådande pandemin. 

Källa: https://www.washingtonpost.com/local/maryland-teams-app-journals-composition-of-medical-cannabis/2020/08/22/e5c99162-e477-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.